Home > Studia I Stopnia > Wychowanie Fizyczne > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiT- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę biologiczną oraz umiejętności umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych jako nauczyciel wychowania fizycznego.

  Jako jedyna Uczelnia w Wielkopolsce, a także w Polsce zachodniej WSEiT rozszerzyła program nauczania na kierunku Wychowanie Fizyczne o gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i kinezygerontoprofilaktykę.
 • Praktyki
  WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie)* na kierunku Wychowanie Fizyczne. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Wychowanie Fizyczne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  WSEiT oferuje kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne w specjalności:
  • nauczycielskiej ze specjalizacją z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i kinezygerontoprofilaktyki
  Kultura fizyczna, wychowanie fizyczne i sport pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju osobowości, sprzyjają dobremu funkcjonowaniu człowieka w świecie XXI wieku, świecie zmian, świecie nowych wyzwań cywilizacyjnych. Ruch jest przecież niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją kondycję, wydolność, prawidłowo ukształtowaną sylwetkę i nawyki ruchowe, które sprzyjają zachowaniu zdrowia. To właśnie „ruch może zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

  Kierunek Wychowanie Fizyczne pozwoli studentom polubić swoje ciało, znaleźć w nim oparcie oraz źródło energii i radości. W czasie zajęć studenci uczą się dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, ćwiczyć i dążyć do określonego celu poprzez wysiłek, pokonując własne słabości, a jednocześnie kształtując swój charakter. Ale to nie wszystko. Na zajęciach studenci pracują w zespole, są w drużynie, robią coś razem, uczą się wygrywać i przegrywać w zdrowej rywalizacji fair play. Te umiejętności pozwolą przyszłym absolwentom stać się autorytetem uczącym nie tylko kultury fizycznej, ale w ogóle kultury, uczącym nie tylko biegać, ale i żyć.

  W trakcie studiów wszyscy studenci będą mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji instruktorskich - instruktora rekreacji ruchowej w specjalnościach: pływanie, fitness- nowe formy gimnastyki, fitness - ćwiczenia psychofizyczne.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych jako nauczyciel wychowania fizycznego. Kwalifikacje te mają w założeniu zapewnić racjonalne działanie środkami fizycznymi na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi na rozwój psychiczny i społeczny, a także kształtowanie właściwej postawy do kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
  Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.

  Najważniejszym atutem kierunku Wychowanie Fizyczne w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii jest zdobycie przez studentów umiejętności pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Absolwent dodatkowo uzyska uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej oraz zajęć ruchowych i profilaktycznych przeznaczonych dla osób starszych( uprawnienia państwowe potwierdzone legitymacją instruktora rekreacji ruchowej w specjalności kinezygerontoprofilaktyka).

  Absolwenci uzyskają także możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z osobami starszymi w stowarzyszeniach, ośrodkach sportowych, klubach prywatnych, ośrodkach rewitalizacji, pensjonatach opiekuńczych dla osób starszych, ośrodkach wczasów leczniczych w zakresie profilaktyki starzenia się i starości.

  Program studiów ukierunkowany jest na rozwój praktycznych umiejętności. Zapewnia absolwentom dodatkowe kwalifikacje do programowania, planowania oraz realizowania zajęć wychowania fizycznego w szkołach różnych typów, a także w placówkach oświatowo-wychowawczych i rekreacyjnych oraz wychowania zdrowotnego z osobami w różnym wieku. Absolwenci uzyskują także możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z osobami starszymi w stowarzyszeniach, ośrodkach sportowych, klubach prywatnych, ośrodkach rewitalizacji, pensjonatach opiekuńczych dla osób starszych, ośrodkach wczasów leczniczych w zakresie profilaktyki starzenia i starości.

  Program studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  • Język obcy
  • Technologia informacyjna z elem. statystyki
  • Socjologia
  • Filozofia
  Przedmioty podstawowe:
  • Anatomia
  • Fizjologia
  • Antropologia
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Historia kultury fizycznej
  • Biochemia
  • Biomechanika
  Przedmioty kierunkowe:
  • Teoria wychowania fizycznego
  • Teoria rekreacji i turystyki
  • Teoria sportu
  • Wychowanie zdrowotne i ochrona zdrowia
  • Metodyka wychowania fizycznego
  • Teoria i metodyka gimnastyki, lekkoatletyka, gimnastyka, pływanie i sporty wodne
  • Zespołowe gry sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa
  • Muzyka, rytm, taniec
  • Zabawy i gry ruchowe
  • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
  • Emisja głosu
  • Edukacja zdrowotna
  • Antropomotoryka
  • Pierwsza pomoc medyczna
  • Biomechanika
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:
  • Bezpieczeństwo z ergonomią
  • Organizacja i prawo w oświacie
  • Metodologia badań pedagogicznych
  • Kinezygerontoprofilaktyka
  • Fakultet
  • Seminarium dyplomowe
  • Obóz letni
  • Obóz zimowy
  • Praktyka pedagogiczna

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |