Información

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). Studenci mają do wyboru 12 kierunków studiów.

SWPS jako jedyna uczelnia niepubliczna posiada jednocześnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych (w dyscyplinie psychologia) oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora na w trzech dyscyplinach: psychologia, socjologia i kulturoznawstwo).

Jednocześnie jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także pozytywne oceny dla kulturoznawstwa i socjologii.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Szczególną wagę przywiązuje jednak do wyróżnień przyznawanych przez środowisko studenckie. Uczelnia została kilkakrotnie uhonorowana certyfikatem „Wiarygodna Szkoła". Co roku zajmuje też najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych, m.in. jest 6-krotnym laureatem „Złotego Indeksu" Wprost dla najlepszej uczelni niepublicznej.

W 2008 r. SWPS zajęła 2 miejsce wśród niepublicznych szkół magisterskich w Rankingu dziennika „Rzeczpospolita" i miesięcznika „Perspektywy". Jednocześnie SWPS została uznana za najbardziej prestiżową w tej grupie szkół. Uczelnia zajęła również 2 miejsce w kategorii uczelnia prestiżowa w Rankingu Środowiska Akademickiego 2008 opublikowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.
W ramach Programu Erasmus, a także innych umów międzynarodowych, SWPS współpracuje z ponad 50 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii.

Historia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r., a jej założycielami byli profesorowie ściśle związani z Polską Akademią Nauk, prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński, prof. dr hab. Janusz Reykowski.
Od momentu założenia, SWPS znacznie poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i obecnie kształci studentów na 5 wydziałach, 3 w Warszawie (Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Filologiczny) i 2 zamiejscowych - w Sopocie i we Wrocławiu. Ponadto Uczelnia nieustannie rozwija swoją działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, współpracuje z coraz większą liczbą zagranicznych uniwersytetów, dzięki czemu studenci SWPS mogą zdobywać wiedzę, uczestnicząc w licznych programach stypendialnych.
SWPS posiada także bardzo dobrą opinię wśród naukowców z całego świata i zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W ciągu 12 lat działalności SWPS udowodniła, że jest szkołą wielkich możliwości.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |