Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Dzienne > Elbląg > Gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne I-go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne I-go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne I-go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne I-go stopnia
  Studia na specjalności gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne odbywają się według europejskich standardów i przygotowują do pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE, za funkcjonowanie transportu własnego przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

  Absolwenci pozyskują umiejętności umożliwiające:
  * zarządzanie logistyką, spedycją i transportem w organizacjach gospodarczych,
  * organizowanie i prowadzenie operacyjnej działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej w organizacji gospodarczej,
  * gospodarowanie zasobami ludzkimi i środkami finansowymi,
  * projektowanie logistycznych i transportowych przedsięwzięć rozwojowych oraz strategii rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej,
  * projektowanie usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
  * samodzielne prowadzenie analiz i ocen ekonomicznych,
  * wdrażanie innowacji i postępu technicznego w zakresie logistyki, spedycji i transportu,
  * użytkowanie systemów informacyjnych w działalności logistycznej, spedycyjnej i transportowej.

  Spedycja jest działalnością, której celem jest realizacja czynności związanych z obsługą zapotrzebowania na usługi związane z przemieszczaniem towarów. Potrzeby w tym zakresie spowodowały konieczność wykształcenia się instytucji pośrednika w przewozie, który działając na zlecenie zajmuje się czynnościami związanymi z przesyłaniem rzeczy. Pośrednik ten zawiera we własnym imieniu, lecz na rachunek swego zleceniodawcy umowy przewozu, organizuje czynności związane z wydawaniem rzeczy przewoźnikowi itp. W miarę rozwoju handlu wzrasta rola i zakres usług spedycyjnych.

  Usługi spedycyjne to m.in.:
  * poradnictwo spedycyjne (udzielanie eksporterom, importerom, producentom porad w sprawie wyboru gestii transportowej, środka transportu, drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu - pakowanie, oznakowanie, ocechowanie, kompletowanie, formowanie jednostek ładunkowych itp.);
  * zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku i w tym zakresie opracowanie oraz przesłanie wysyłającemu instrukcji wysyłkowej;
  * zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczania (z przeładowcami, składownikami, kontrolerami, rzeczoznawcami, itp.);
  * sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych w obrocie międzynarodowym i krajowym;
  * organizowanie przewozów;
  * na życzenie zleceniodawcy - ubezpieczanie towarów;
  * organizowanie odprawy celnej i załatwianie spraw związanych z obligatoryjnie obowiązującymi czynnościami kontrolnymi (standaryzacja, kontrola weterynaryjna i fitosanitarna);
  * monitorowanie czynności związanych z przeładunkami, przewozami,
  * opracowanie koncepcji przewozu ładunków specjalnych (ponadgabarytowych, niebezpiecznych);
  * zabezpieczanie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń, ubytku, utraty ładunku;
  * utrzymywanie kontaktu z dostawcami;
  * regulowanie należności z tytułu kosztów przewozu itp.

  Funkcje spedytora i zarazem umiejętności absolwenta
  * doradztwo transportowe,
  * umiejętności transportowo-dokumentacyjne (sporządzanie i uzyskiwanie dokumentów wymaganych transporcie, sprawdzanie dokumentów);
  * umiejętności transportowo-organizacyjne (m.in. wybór środka transportowego i przewoźników, czasu, trasy i sposobu przesłania towarów);
  * umiejętności transportowo-wykonawcze (gdy spedytor sam dokonuje przeładunku, magazynowania, liczenia, sortowania, ważenia, konsolidacji, dekonsolidacji ładunku);
  * umiejętności transportowo-bankowe ( w przypadku regulowania przez spedytora na rachunek zleceniodawcy różnego rodzaju należności związanych z przewozem);
  * umiejętności logistyczne, zawiązane z kompleksową obsługa klienta

  Miejsce pracy absolwentów specjalności: logistyka, spedycja i transport
  * krajowe i międzynarodowe firmy spedycyjne,
  * krajowe i międzynarodowe firmy transportowe,
  * krajowe i międzynarodowe firmy logistyczne,
  * krajowe i międzynarodowe firmy kurierskie.

  Mogą to być firmy wszystkich gałęzi transportu, np. morskiego, lotniczego, samochodowego, kolejowego, żeglugi śródlądowej.

  Inne informacje
  Wszyscy zainteresowani są mile widziani przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i nauczycieli akademickich w czasie odbywania konsultacji. Informacji ogólnych udziela : Dział Rekrutacji tel. 2393810 i Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych tel. 2393975.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |