Europejski Doradca Zawodowy - studia podyplomowe (dwusemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Europejski Doradca Zawodowy - studia podyplomowe (dwusemestralne) - Online

 • Cele
  Poprzez odbycie dwusemestralnych studiów, praktykę i staż oraz pomyślnie złożony egzamin końcowy słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe:  Cele ogólne  1. Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty transnacjonalnego poradnictwa zawodowego;  2. Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie transnacjonalnego doradztwa zawodowego;  3. Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;  4. Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;  5. Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;  6. Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);  7. Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie transnacjonalnego doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;  8. Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;  9. Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań:  * doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,  * doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,  * doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego
 • Szczegółowe informacje
  Program pilotażowy - europejski doradca zawodowy m.in.:
  • Zarządzanie informacjami – definicja zarządzania, korzystanie z informacji
  • Zarządzanie informacjami – środki przekazu, oferty internetowe, systemy informacyjne
  • Teorie doradztwa w zakresie karier międzynarodowych, rozwój osobisty w perspektywie wielokulturowości
  • Badania testowe i ocena w kontekście wielokulturowości, kompetencje interpersonalne
  • Doradztwo w przeciwdziałaniu konfliktom, prześladowaniom, dyskryminacjom kulturowym i etnicznym
  • Psychometryczne podstawy adaptacji kulturowej testów w poradnictwie zawodowym, dobór zawodowy
  • Strategia rekrutacji i pracy personelu na szczeblu europejskim
  • Profesjonalizacja doradców zawodowych, standardy etyczne

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |