Home > Studia II Stopnia > Elektryka, Elektronika, Informatyka > Zaoczne > Bydgoszcz > Elektronika i Telekomunikacja - Studia II Stopnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Elektronika i Telekomunikacja - Studia II Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Elektronika i Telekomunikacja - Studia II Stopnia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja trwają 3 semestry. Masz do dyspozycji następujące specjalności: systemy i sieci komunikacji cyfrowej, systemy komunikacji komputerowej, informatyczne systemy sterowania i zarządzania, systemy multimedialne, komputerowe projektowanie systemów przetwarzania i przesyłania informacji, transfer technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.  Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 300 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

  Twoje kwalifikacje - będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Po ukończeniu - uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

  Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:
  • matematyki - opis matematyczny zjawisk fizycznych i problemów technicznych, posługiwanie się metodami matematycznymi w działalności inżynierskiej, abstrakcyjne formułowanie problemów technicznych;
  • metod numerycznych - stosowanie metod numerycznych oraz technik numerycznego rozwiązywania zagadnień opisanych równaniami różniczkowymi i/lub całkowymi, stosowanie informatycznych narzędzi obliczeniowych;
  • metod optymalizacji - formułowanie zadań optymalizacji dla różnych funkcji celu i ograniczeń, stosowanie podstawowych metod optymalizacji statycznej.
  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:
  • techniki światłowodowej i fotoniki - analiza i projektowanie systemów światłowodowych oraz fotonicznych, projektowanie i wykorzystywanie optycznych systemów pomiarowych, stosowanie elementów fotonicznych w technice światłowodowej i systemach optoelektronicznych;
  • programowalnych układów cyfrowych - rozumienie budowy i właściwości układów programowalnych, stosowania języków opisu sprzętu, opisu i projektowania złożonych systemów cyfrowych realizowanych w technice układów programowalnych, symulacji i optymalizacji oraz konfiguracji i diagnostyki złożonych systemów cyfrowych;
  • teorii informacji i kodowania - obliczanie zawartości informacyjnej źródeł, stosowanie metod kompresji informacji, obliczanie przepustowości kanałów, stosowanie metod kodowania nadmiarowego, analizowanie jakości przekazywania informacji w systemach telekomunikacyjnych;
  • zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi - rozpoznawanie problemów zarządzania w złożonych, heterogenicznym środowisku sieci i usług telekomunikacyjnych, planowanie i projektowanie architektury systemów i środków zarządzania, uczestniczenie w realizacji procesów zarządzania we wszystkich warstwach zarządzania i na wszystkich etapach cyklu życia systemów;
  • projektowania sieci telekomunikacyjnych - projektowanie sieci dla różnych wariantów kierowania ruchem, modeli wymiarowania łączy i węzłów oraz zabezpieczania zasobów przed awariami, projektowanie sieci za pomocą komercyjnych pakietów optymalizacyjnych, stosowanie rozwiązań optymalizowanych w praktyce.

Inne informacje związane z Elektryka, Elektronika, Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |