Czas Pracy oraz Urlopy Pracownicze w 2011r. Planowanie i Rozliczanie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Mentor Centrum Szkoleniowe

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Czas Pracy oraz Urlopy Pracownicze w 2011r. Planowanie i Rozliczanie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Szczegółowe informacje
  Cele szkolenia:
  Zapoznanie uczestników z różnorodnymi systemami i rozkładami czasu pracy, praktyką prawidłowego ich stosowania w firmie oraz rodzajami urlopów pracowniczych, zasadami ich udzielania i rozliczania.
  Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie prawidłowego wykorzystania czasu pracy i zaplanowania odpoczynku pracowników.
   
  Grupa docelowa:
  Pracodawcy, kadra kierownicza, specjaliści personalni, pracownicy działów kadr.
   
  Tematyka szkolenia
   
  I dzień
   
  1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2011 roku
  • pojęcie czasu pracy i sposobów jego rozliczania
  • uregulowania czasu pracy w przepisach prawa pracy (regulamin pracy, uzp),
  • dyspozycyjność pracownika
  • dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy
  • systemy i rozkłady czasu pracy dopasowane do rodzaju zatrudnienia
   - podstawowy a równoważny system czasu pracy
   - specyfika pracy w ruchu ciągłym
   - zadaniowy i nienormowany czas pracy
   - skrócone systemy czasu pracy i praca weekendowa
  • normy czasu pracy w 2011 roku i ich okresy rozliczeniowe
  • możliwość przedłużania okresu rozliczeniowego do aż 12 miesięcy
  • nowe możliwości dot. doby pracowniczej wynikające z pakietu antykryzysowego
  • okresy odpoczynku – dobowego, tygodniowego, rocznego
  • przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  • planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników
  • tworzenie, ewidencjonowanie i wprowadzanie zmian w harmonogramach czasu pracy (grafikach)
  • rozliczanie czasu pracy przy pracy zmianowej
  • praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata w 2010 roku
  • jak radzić sobie z limitami nadgodzin i jak nimi zarządzać
  • czas pracy w delegacji służbowej
  • dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
  2. Dokumentacja i ewidencja czasu pracy
  3. Najczęstsze problemy rozliczania czasu pracy – jakich pułapek unikać
   
  II dzień
   
  1. Organizacja urlopów pracowniczych w różnych systemach czasu pracy
  2. Urlopy pracownicze – zasady i wymiar udzielania
  • efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracowników
               - zasady i wymiar udzielania pierwszego urlopu i kolejnych
               - udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie
               - konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
  • inne urlopy pracownicze 
               - bezpłatne, obligatoryjne i fakultatywne
               - szkoleniowe i dodatkowe
  • urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, dodatkowe i wychowawcze po zmianach
  • urlopy dla rodziców adopcyjnych
  3. Nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • uprawnienia pracowników w okresie ciąży
  • obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawnionym do urlopu wychowawczego
  • ochrona pracy związana z rodzicielstwem
  • powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – problemy i rozwiązania
  4. Odpowiedzialność  pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych
  5. Konsultacje indywidualne
   
  Metodyka szkolenia:
  prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematyczne, praca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawych, dyskusja moderowana, analizy przypadków, bezpośrednie odpowiedzi na pytania.
   
  Czas trwania:
  2 dni 16h
   
  Wielkość grupy:
  od 12 do 16 osób

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |