Kadry, Płace, ZUS - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BD Center Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kadry, Płace, ZUS - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Szczegółowe informacje
  Celem szkolenia jest:
  - zapoznanie uczestników z różnymi formami zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski) ,
  - poznanie przez uczestników prawnych aspektów prawa pracy (urlopy – wymiar i zasady ich udzielania, czas pracy, informacje dot. wynagrodzeń, a także sposoby rozwiązania stosunku pracy),
  - praktyczne poznanie przez uczestników szkolenia zasad prowadzenia obsługi kadrowej firmy,
  - nauczenie się zasad liczenia wynagrodzeń, sporządzania listy płac,
  - praktyczne poznanie dokumentacji i obowiązków wymaganych przez ZUS.

   
  Program szkolenia


  1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Prowadzenie dokumentacji księgowej
  • Rodzaje przychodów i kosztów
  • Dokumentacja sprzedaży /faktura VAT, rachunek/
  • Podatek dochodowy
  2. Źródła prawa pracy
  • Podstawowe pojęcia i zakres prawa pracy
  • Źródła prawa pracy niezbędne w praktyce
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Kodeks cywilny - regulacja umów cywilno-prawnych
  • Obieg dokumentów kadrowych w firmie
  3. Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Planowanie zasobów i rekrutacja
  • Metody i narzędzia selekcji
  • Przygotowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  • Główne błędy w prowadzeniu rozmów i sposoby ich ograniczenia
  4. Nawiązanie stosunku pracy
  • Formy nawiązania stosunku pracy
  • Obowiązki pracodawców w świetle przepisów Kodeksu Pracy
  • Odpowiedzialność pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa
  • Powstanie stosunku pracy
  5. Dokumentacja pracownicza
  • Dokumentacja pracownicza przed nawiązaniem stosunku pracy
  •   Dokumentacja pracownicza w trakcie pozostawiania pracownika w zatrudnieniu
  • Dokumentacja pracownicza po rozwiązaniu stosunku pracy
  • Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
  6. Wynagrodzenie i zasiłki
  • Wynagrodzenie za pracę
  • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ochrona wynagrodzeń za pracę
  • Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników
  • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  7. Należności naliczane od wynagrodzeń i innych świadczeń
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek dla pracowników i zleceniobiorców na ubezpieczenia
  • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników 8. Urlopy - Prawo do urlopu wypoczynkowego
  • Zasady ustalania prawa do urlopu pracownikom
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Zasady wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Przeliczanie dni urlopu wypoczynkowego na godziny z uwzględnieniem zmian dotyczących zaokrąglania dni urlopu
  • Urlop na żądanie
  • Przykłady rozliczeń wynagrodzeń dla pracowników (listy płac...)
  8. Rozwiązanie umowy 
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Porzucenie pracy
  9. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
  • Szkolenia obligatoryjne
  10. Programy komputerowe wykorzystywane w kadrach
  • Komputerowe programy kadrowo-płacowe /Symfonia, Płatnik/
  Harmonogram szkolenia 10 dni szkoleniowych - 80 godzin

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |