Home > Podyplomowe > Budownictwo > Zaoczne > Bydgoszcz > Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali, Termomodernizacja - Studia Podyplomowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali, Termomodernizacja - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Charakterystyka Energetyczna Budynków i Lokali, Termomodernizacja - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje

  1. Organizator:

  a) jednostka organizująca studia podyplomowe:

  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli WBiIŚ
  dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP

  czas trwania: 2 semestry
  tryb i miejsce prowadzenia zajęć: niestacjonarne (zjazdy piątek, sobota, niedziela)

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  uzyskane kwalifikacje:
  Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych uprawniające do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaganych przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r. Program studiów został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Infrastruktury'

  d) opis programu studiów:
  Podstawy budownictwa; Ochrona cieplna budynków i wybrane zagadnienia fizyki budowli; Podstawy prawne charakterystyki, audytu i termomodernizacji budynków; Ogrzewnictwo - systemy ogrzewania i zaopotrzenia w ciepłą wodę użytkową; Wentylacja i klimatyzacja; Instalacja oświetleniowa w budynku; Termomodernizacja budynków; Materiały i technologie stosowane do termo-modernizacji przegród budowlanych; Metody pomiarów i badań wielkości energetycznych, termowizja; Metodyka obliczeń energetycznych; Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej; Ocena ochrony cieplnej budynku; Projektowanie budynków pod klasę energetyczną; Seminarium dyplomowe.

  3. Zasady naboru:
  Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  limit przyjęć 60 miejsc; łączna liczba godzin 230; studentów obowiązuje uzyskanie zaliczeń cząstkowych z ćwiczeń, zaliczenie po każdym semestrze testu sprawdzającego oraz wykonanie pracy dyplomowej; uczestników obowiązuje uczestnictwo na wszystkich zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów;

  Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |