Home > Studia I Stopnia > Budownictwo > Biała Podlaska > Budownictwo - Studia Inżynierskie - Biała Podlaska - Lubelskie

Budownictwo - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Budownictwo - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

  Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań związanych z wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

  Specjalnośćkonstrukcje budowlane (studia stacjonarne)
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkalnego, komunalnego i przemysłowego, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz podstaw projektowania i analizy układów konstrukcyjnych budynków.
  Absolwent jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej, może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych.

  Specjalność – budownictwo drogowe (studia stacjonarne)
  Program studiów przygotowuje do kierowania i nadzorowania drogowych robót budowlanych, eksploatacji i utrzymania dróg i ulic oraz projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych.
  Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie ogólnobudowlane, jest przygotowany do wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich i układów komunikacyjnych.

  Specjalność – realizacja i eksploatacja budynków (studia stacjonarne)

  Specjalność ta obejmuje zagadnienia dotyczące realizacji procesów budowlanych w fazie programowania inwestycji oraz w okresie wznoszenia, eksploatacji i rozbiórki budynków.
  Absolwent tej specjalności posiada wiedzę dotyczącą: zasad i metod wykonywania budynków, w zakresie całości obiektu, jak i poszczególnych elementów, a także wytwarzania niektórych materiałów budowlanych, organizacji procesów produkcyjnych, tj. racjonalnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni czynności technicznych oraz środków wytwarzania, optymalnego sterowania (zarządzania) procesem budowlanym z uwzględnieniem wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

  Specjalność – inżynieria lądowa (studia niestacjonarne)
  Program studiów zapewnia gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów technicznych, prawa budowlanego, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie, a także organizacji, zarządzania oraz efektywności ekonomicznej realizowanej działalności budowlanej.
  Absolwent jest przygotowany do realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, projektowania podstawowych elementów budowlanych, kierowania firmą budowlaną. Uzyskuje wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych w praktyce inżynierskiej oraz współdziałania przy projektowaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |