Home > Studia II Stopnia > Budownictwo > Biała Podlaska > Budownictwo - Studia II Stopnia - Biała Podlaska - Lubelskie

Budownictwo - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Budownictwo - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych, takich jak: architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, geodezja oraz mechanika i budowa maszyn. Studia II stopnia mogą rozpocząć osoby, które zaliczyły łącznie 60% treści kształcenia podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku budownictwo.

  Studia dają możliwość uzyskania wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; uczestniczenia w badaniach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną.

  Specjalność – inżynieria drogowa
  Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania dróg, ulic i skrzyżowań, ich eksploatacji i utrzymania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w zakresie budownictwa drogowego i ogólnego.
  Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowo-mostowych, budownictwa ogólnego, produkujących materiały budowlane, biurach projektowych, zarządach dróg i ulic.

  Specjalność – inżynieria procesów budowlanych
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, technologii i organizacji budownictwa ogólnego, przemysłowego i rolniczego oraz projektowania procesów technologicznych w zakładach przemysłu budowlanego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania i budowy obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.
  Absolwent tej specjalności posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowania i organizacji procesów budowlanych, jest również przygotowany do projektowania nieskomplikowanych konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych.

  Specjalność – konstrukcje budowlane i inżynierskie
  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, hale fabryczne, magazyny) oraz konstrukcji inżynierskich (zbiorniki, silosy, mosty, wiadukty). Dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach badawczych absolwent zdobywa przygotowanie w zakresie nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji projektowania oraz organizacji i zarządzania w budownictwie.
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną do projektowania i realizacji konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz sprężonych, zarówno w technologii monolitycznej, jak i prefabrykowanej.

  Specjalność – budownictwo ekologiczne i energooszczędne
  Absolwent tej specjalności uzyskuje przygotowanie do analizy i diagnostyki zużycia energii w sektorze komunalno-bytowym, analizy skutków ekologicznych eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich modernizacji, poznaje współczesne wymagania i zasady projektowania ekologicznych obiektów budowlanych oraz zasady organizacji i kierowania robotami przy realizacji tych obiektów. Pozyskuje wiedzę w zakresie efektywności ekonomicznej realizowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych, prowadzenia audytingu energetycznego obiektów budowlanych, znakowania energetycznego budynków, kierowania i kontrolowania wytwarzanych konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego budynków.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |