Home > Studia II Stopnia > Biotechnologia > Bydgoszcz > Biotechnologia - Studia II Stopnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Biotechnologia - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Biotechnologia - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej. Do wyboru masz dwie specjalności: agrobiotechnologię i biotechnologię w produkcji zwierzęcej. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

  Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Będziesz przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Nabędziesz umiejętność rozumienia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii, oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii, stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

  Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi itp.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:
  • metodologii pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów, optymalizacja technik doświadczalnych, opracowanie i weryfikacja danych doświadczalnych, przygotowanie danych do publikacji,
  • samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.
  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:
  • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii,
  • złożoności powiązań w ekosystemach,
  • oceny korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska,
  • etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych,
  • formy i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii,
  • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
  • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Inne informacje związane z Biotechnologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |