Studia Inżynierskie: Ochrona Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Inżynierskie: Ochrona Środowiska - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Podstawowym celem na kierunku Ochrona Środowiska jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • Tutuł uzyskany
  tytuł inżyniera
 • Szczegółowe informacje
  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

  Język angielski
  Wychowanie fizyczne
  Socjologia, Filozofia przyrody, Etyka, Ekonomia (do wyboru)
  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  Matematyka i statystyka
  Informatyka
  Fizyka
  Chemia i biochemia
  Biologia i mikrobiologia

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE I ZAWODOWE

  Ekologia
  Geologia, geomorfologia, gleboznawstwo
  Hydrologia i gospodarka wodna
  Meteorologia i klimatologia
  Toksykologia
  Prawodawstwo i ekonomia ochrony środowiska
  Technologie stosowane w ochronie środowiska
  Monitoring środowiska
  Ochrona przyrody , zagrożenie środowiska i rozwój zrównoważony
  Ocena oddziaływania na środowisko
  Geochemia środowiska
  Gospodarka odpadami
  Ochrona i zagrożenie atmosfery
  Globalne problemy ochrony środowiska
  Oczyszczanie wody i ścieków
  Zarządzanie w ochronie środowiska

  PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

  Zagrożenie ochrona pedosfery
  Biologia i biochemia gleb
  Lokalne oczyszczalnie ścieków
  Utylizacja odpadów przemysłu rolnego i spożywczego
  Kształtowanie terenów zieleni
  Planowanie przestrzenne
  Rekultywacja terenów przekształconych
  Ekologia krajobrazu
  Wykorzystanie energii odnawialnej
  Technologie bioenergetyczne
  Ekologia rolnictwa
  Seminarium dyplomowe - praca inżynierska

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |