Inżynieria i Przedsiębiorczość w Ochronie Środowiska - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Raszynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inżynieria i Przedsiębiorczość w Ochronie Środowiska - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia prowadzone w toku stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Szczegółowe informacje
  Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz prawno-organizacyjny i przygotowują  inżynierów-menedżerów (inżynierów - przedsiębiorców) - specjalistów w zakresie programowania, projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i kontroli przedsięwzięć ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, a jednocześnie w zakresie organizacji małych i średnich przedsiębiorstw realizujących te przedsięwzięcia oraz w zakresie zarządzania tymi przedsiębiorstwami.

  Kończą się obroną pracy dyplomowej uprawniającej do uzyskania stopnia inżyniera i zapewniają jego posiadaczom status wyższego wykształcenia zawodowego.
  Absolwenci uczelni uzyskują możliwość kontynuacji kształcenia w zakresie studiów magisterskich lub podyplomowych.

  PRZEDMIOTY OGÓLNE
      * Język obcy
      * Technika pracy umysłowej
      * Socjologia

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
      * Matematyka i statystyka
      * Fizyka
      * Informatyka
      * Chemia
      * Biologia
      * Biochemia i mikrobiologia

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
      * Ekologia
      * Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo
      * Hydrologia i gospodarowanie wodą
      * Meteorologia i klimatologia
      * Toksykologia
      * Prawodawstwo i ekonomia ochrony środowiska
      * Technologie stosowane w ochronie środowiska
      * Monitoring środowiska
      * Ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
      * Oceny oddziaływania na środowisko

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I SPECJALIZACYJNE
      * Systemy informacji przestrzennej
      * Gospodarka i planowanie przestrzenne
      * Podstawy gospodarki ziemią
      * Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa
      * Inżynieria wodna
      * Inżynieria melioracyjna
      * Inżynieria wodno-ściekowa i odpadowa
      * Organizacja i zarządzanie
      * Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, finansów i księgowości
      * Prawo admininstracyjne i gospodarcze
      * Proces inwestycyjny i inżynieria finansowa 

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |