Studia I Stopnia- Ochrona Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Ochrona Środowiska - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  W roku 2004 Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska.

  Na Wydziale Ekologii prowadzone są studia dwustopniowe na kierunku Ochrona Środowiska. Pierwszy etap to trwające 7 semestrów studia pierwszego stopnia (inżynierskie). Absolwenci tych studiów mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) trwających 4 semestry. Istnieje możliwość skrócenia okresu trwania studiów drugiego stopnia do 3 semestrów, jeżeli odpowiednio wcześniej zostanie wykonana praca magisterska.

  Studia na kierunku Ochrona Środowiska maja przygotować specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych.

  Zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska nasycone są dużą liczbą (60%) ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i terenowych. Zajęcia te prowadzone są w laboratoriach: bilogicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki, grafiki komputerowej, ekologii, gleboznawstwa, meteorologii i klimatologii, monitoringu środowiska, torfoznawstwa, urządzania i pielęgnowania krajobrazu, biologii sanitarnej, chemii sanitarnej, technologii wody i ścieków, utylizacji odpadów, systemów informatycznych w zarządzaniu oraz prognozowania i symulacji.

  Większość zajęć prowadzona jest w nowym gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16. Niektóre ćwiczenia laboratoryjne studenci odbywają w budynku siedziby Uczelni na ul. Wawelskiej 14, a także w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach. Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii, toksykologii i mikrobiologii prowadzone są w laboratoriach Akademii Medycznej w Warszawie.

  Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska są podawane przez kandydatów na studia przy składania dokumentów.Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po drugim roku studiów.

  Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.
  Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności.

  Na kierunku Ochrona Środowiska proponujemy studia w zakresie 5 specjalności:
  -Ochrona przyrody i krajobrazu ,
  -Zarządzanie ochroną środowiska,
  -Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów,
  -Odnawialne źródła energii,
  -Gospodarowanie zielenią w aglomeracjach miejskich.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |