Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2016 r

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2016 r - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2016 r.

  Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 1.01.2014 roku, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

  Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.

  Wykładowca przedstawi również i omówi nowe rozporządzenia, wydane do nowej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2015.

  Na szkoleniu przedstawimy m.in:
  • nowy zakres opakowań podlegających przepisom,
  • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych,
  • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
  • nowe obowiązki sprawozdawcze.

  Szkolenie obejmuje również omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

  Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom przygotować się do nowego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

  Adresaci szkolenia:
  • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
  • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
  • organizacje odzysku opakowań,
  • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

  Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem

  Program szkolenia :

  Część I, godz. 10.00 - 16.00
  1. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
   • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
   • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
   • Nowe oznakowanie opakowań.
   • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
   • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
   • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
   • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
   • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
   • Rejestr przedsiębiorców.
   • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
   • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
   • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
   • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
   • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
   • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
   • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ustalone na rok 2014 oraz w kolejnych latach.
   • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
   • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
   • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2015 i 2016 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
   • Nowe rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2015 wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  2. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy.
   • Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów.
   • Rejestr przedsiębiorców.
  3. Planowane zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi wynikające ze zmiany prawa UE.
  4. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

  Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.


  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |