Studia II Stopnia-Ochrona Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Ochrona Środowiska - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Na kierunku Ochrona Środowiska realizowane są cztery specjalności:
   -Ochrona przyrody i krajobrazu
   -Zarządzanie ochroną środowiska
   -Ochrona wód i zagospodarowanie odpadów
   -Kształtowanie krajobrazu

  Naszą ambicją jest przygotowanie studentów do obiektywnej rejestracji oceny stanu środowiska, prognozowania zmian, wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych oraz planowania działań służących poprawie tego stanu. Studia na kierunku Ochrona Środowiska umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do programowania kontroli działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

  Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w administracji centralnej i lokalnej, państwowej i samorządowej. Dotyczy to wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Absolwenci znajdują także zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych np. w zakresie zagospodarowania odpadów, ochrony powietrza i ochrony wód, w biurach studialno-projektowych oraz w instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

  Zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska nasycone są dużą liczbą (60%) ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i terenowych. Zajęcia te prowadzone są w laboratoriach: chemicznym, fizycznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, biologii, botaniki, zoologii, informatyki, grafiki komputerowej, ekologii, gleboznawstwa, meteorologii i klimatologii, monitoringu środowiska, torfoznawstwa, urządzania i pielęgnowania krajobrazu, biologii sanitarnej, chemii sanitarnej, technologii wody i ścieków, utylizacji odpadów, systemów informatycznych w zarządzaniu oraz prognozowania i symulacji. Większość zajęć prowadzona jest w nowym gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16. Niektóre ćwiczenia laboratoryjne studenci odbywają w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach oraz w budynku siedziby Uczelni na ul. Wawelskiej 14.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |