Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców.

  Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

  Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:
  • wprowadzania ich na rynek,
  • klasyfikacji
  • oznakowaniu.

  Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

  Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także przygotować się do planowanych zmian.

  Szkolenie ma na celu:
  • wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
  • przedstawienie informacji dot. karty charakterystyki z uwzględnieniem zmian w 2015 roku (ważne dla dalszych użytkowników),
  • przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających ze zmian rozporządzeń REACH i CLP,
  • przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.
  Ostatnie zmiany przepisów / zmiany planowane:
  • 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące mieszanin,
  • 1 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 453/2010 zmieniające zasady tworzenia i nowy format karty charakterystyki,
  • 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP, ale rozporządzenie często jest zmieniane
  • 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH, często zmieniają się załączniki.
  Program szkolenia:

  1. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH i CLP:
  • Przekazywanie informacji,
  • gromadzenie informacji,
  • przechowywanie danych
  • informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów
  • śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zakazami
  • przeklasyfikowanie i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP,
  • zmiany w klasyfikacji niektórych substancji – nowe obowiązki
  • nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP.
  2. Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku:
  • nowy format,
  • nowe informacje
  • okresy przejściowe tylko dla niektórych podmiotów,
  • sposób przekazywania,
  • scenariusze narażenia.
  3. Procedura udzielania zezwoleń:
  • Substancje SVHC,
  • Lista kandydacka
  • Lista priorytetowa
  • substancje z załącznika XIV,
  • kto powinien się starać o zezwolenie,
  • niebezpieczna procedura dla przedsiębiorstw,
  • dlaczego w głównej mierze dotknie dalszych użytkowników
  • koszty.

  4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
  • zastosowanie ustawy,
  • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych – proponowane zmiany,
  • akty wykonawcze do ustawy,
  • organy nadzoru oraz ich kompetencje,
  • wybrane kary: związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP.
  5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  TYP
  : Szkolenie jednodniowe.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |