Proces przygotowania inwestycji. Ramowa Dyrektywa Wodna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces przygotowania inwestycji. Ramowa Dyrektywa Wodna - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Proces przygotowania inwestycji. Ramowa Dyrektywa Wodna – jej rola w przygotowaniu inwestycji i powiązanie z innymi dyrektywami.

  Warsztat poświęcony Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) jest kolejną, czwartą częścią cyklu „Proces przygotowania inwestycji”. Jednocześnie może być traktowany jako oddzielnie niezależne szkolenie.

  Cały cykl składa się z następujących szkoleń (wszystkie są dwudniowe):

  I. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

  II. Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji – m.in. powiązania między różnymi załącznikami do wniosku.

  III. Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów (w tym: adaptacja do zmian klimatycznych, krajobraz, bioróżnorodność, podatność na ryzyko wystąpienia poważnych awarii i katastrof naturalnych).

  IV. Ramowa Dyrektywa Wodna – jej rola w przygotowaniu inwestycji i powiązanie z innymi dyrektywami, w tym siedliskową, ptasią, powodziową, o wodzie pitnej, itp.

  Ramowa Dyrektywa Wodna jest szczególną dyrektywą, której zapisy mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, a przede wszystkim na możliwość uzyskania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. Wpływ na cele środowiskowe określone dla wód jest jedną z przesłanek stanowiących o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku kiedy przedsięwzięcie ma negatywny wpływ na możliwość realizacji celów środowiskowych dla wód, konieczność jego realizacji musi być przesądzona w dokumencie strategicznym – Planie Gospodarowania Wodami.
   
  Spełnienie celów środowiskowych określonych dla wód, to nie tylko kwestie powszechnie uznawane za związane ze skutkami oddziaływania na wody. Ramowa Dyrektywa Wodna łączy aspekty m.in. przyrodnicze (dyrektywy siedliskowa i ptasia) z technicznymi (m.in. wody do chłodzenia elektrowni, z odwadniania kopalń, wody do i z przemysłowych procesów technologicznych) z podstawowymi potrzebami człowieka – jakością wody pitnej.

  Warsztat na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:
  • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych;
  • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ;
  • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć;
  • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych;
  • wszystkich zainteresowanych tematyką transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.
  • Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
  • wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji do dofinansowania, a wynikają z rozumienia wymagań RDW,
  • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW,
  • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.
  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:
  • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
  • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
  • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
  • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.
  Program szkolenia:

  Dzień I.

  1. Wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej:
  • podejście do problematyki gospodarowania wodami;
  • regulowane zagadnienia;
  • przepisy wykonawcze i transpozycja do prawa polskiego;
  2. Powiązanie RDW z zagadnieniami regulowanymi w innych dyrektywach:
  • Strategia morska, Dyrektywa przeciwpowodziowa, Dyrektywa o wodzie pitnej, Dyrektywa azotanowa, Dyrektywa o ściekach, Siedliskowa i Ptasia, Dyrektywa SOOŚ i OOŚ i inne
  3. Warsztat podsumowujący – Wpływ zapisów RDW na przygotowanie inwestycji

  4. Spełnienie wymagań RDW w procesie przygotowania inwestycji:
  • RDW i inwestycje na poziomie strategicznym;
  • RDW na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia
  • Warsztat podsumowujący – analiza przypadków;
  Dzień II.

  1. Zarządzanie przygotowaniem inwestycji w aspekcie spełnienia wymagań RDW:
  • Zdefiniowanie celu na poziomie strategicznym;
  • Zdefiniowanie celu realizacji przedsięwzięcia;
  • Określenie możliwych rozwiązań wariantowych;
  • Określenie oddziaływań na jednolite części wód;
  • Warsztat podsumowujący – analiza przypadków;
  2. RDW a przystosowanie do zmian klimatycznych:

  • Podejście do inwestycji w zależności od ich charakteru i lokalizacji (inwestycje miejskie, przemysłowe, przemysłowe, w energetyce, w rolnictwie, turystyce itp.)
  3. Warsztat podsumowujący – Lista kontrolna procesu przygotowania inwestycji pod kątem spełniania wymagań RDW

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Miejsce
  : Wrocław. Centrum Konferencyjne.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |