Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska


  Na szkoleniu przedstawimy zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w świetle ustawy Prawo wodne oraz aktów wykonawczych z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Prawa wodnego ustawą z dnia 16 grudnia 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295) o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Głównym tematem szkolenia jest korzystanie z wód i związane z tym obowiązki w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych ze szczególnym naciskiem na pozwolenia na wprowadzenie ścieków.

  Szkolenie polecamy podmiotom korzystających z wód m.in.:
  • pobierającym wodę powierzchniową lub podziemną,
  • wprowadzającym ścieki do wód/ziemi/kanalizacji,

  a także pracownikom urzędów administracji różnego szczebla.

  Uczestnicy dowiedzą się na szkoleniu:
  • jakie obowiązki, wynikające z Prawa wodnego, na nich spoczywają,
  • jakie pozwolenia wodnoprawne powinni posiadać,
  • czy w ich przypadku potrzebne jest pozwolenie na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
  • czy ścieki powstające w ich zakładzie mogą być wprowadzane do ziemi czy tylko do wód.

  Program szkolenia :
  1. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego:
   • pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych, omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
  2. Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - rozbiórka, likwidacja urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
  3. Zgłoszenie jako nowe instrument prawny w korzystaniu z wód:
   • omówienie działań podlegających zgłoszeniu,
   • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
   • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
   • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
  4. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, omówienie nowego brzmienia art. 124.
  5. Dokumenty planistyczne w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
  6. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – formularze:
   • operat wodnoprawny, wymogi formalne,
   • inne opracowania i dokumenty w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
  7. Omówienie zmian w zakresie ustalania stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
  8. Właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych, omówienie nowego brzmienia art. 140.
  9. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r.
  10. Kontrola wykonywania uprawnień wynikających z decyzji wydanych na podstawie Prawa wodnego – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Omówienie roli przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.
  11. Zasady następstwa prawnego do uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
  12. Odpowiedzialność zakładu za szkody – w czasie trwania pozwolenia wodnoprawnego, po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.
  13. Zakres rozstrzygnięć w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 133 Prawa wodnego.
  14. Rozstrzygnięcia administracyjne w sprawie roszczeń odszkodowawczych w gospodarce wodnej– postępowania administracyjne.
  15. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |