Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

  Warsztat poświęcony dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) do wniosku o dofinansowanie inwestycji jest kolejną częścią cyklu „Proces przygotowania inwestycji”.

  Wniosek o dofinansowanie inwestycji musi potwierdzać, że jej wykonanie będzie realne w określonych ramach czasowych i finansowych. Istotnym elementem dowodzącym tego jest zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, które musi być wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i zasadami instytucji finansujących. Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko, jaką przeprowadzono dla inwestycji będącej przedmiotem wniosku, jest w tym aspekcie kluczową częścią wniosku o dofinansowanie.

  Doświadczenie, którym już dysponujemy na terenie Polski świadczy o tym, że sukcesem projektu nie jest tylko pozytywna decyzja o otrzymaniu dofinansowania, ale przede wszystkim jego rozliczenie końcowe. Dokumentacja procedury OOŚ ma wpływ na całość sposobu realizacji inwestycji, która aby mogła być z sukcesem rozliczona, musi być wykonana zgodnie z wszystkimi uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Warto wiedzieć, na które aspekty zwracać uwagę od samego początku, aby dokumentacja o dofinansowanie była poprawna, a realizacja projektu według otrzymanych uwarunkowań była możliwa.

  Warsztat na temat dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku o dofinansowanie skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:
  • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko;
  • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych;
  • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć;
  • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych;
  • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości procesu oceny oddziaływania na środowisko.
  Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

  Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
  • wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji do dofinansowania, a wynikają z procesu OOŚ i sposobu jego dokumentowania,
  • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji procesu oceny oddziaływania na środowisko,
  • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron poszczególnych dokumentów wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze w trakcie prowadzenia procesu OOŚ oraz na dalszych etapach przygotowania inwestycji.
  Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:
  • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
  • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
  • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
  • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.

  Program szkolenia :

  Dzień I
  1. Miejsce dokumentacji OOŚ we wniosku o dofinansowanie inwestycji:
   • Ramowa zawartość wniosku o dofinansowanie;
   • Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie;
  1. Wytyczne w zakresie dokumentowania procesu OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie – przedstawienie aktualnych wymagań instytucji pośredniczących;
  2. Proces oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ):
   • Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym;
   • Aspekty prawne wynikające z przepisów UE oraz polskich, w tym kierunki zmian przepisów;
   • Procedura przeprowadzenia OOŚ, w tym udział stron postępowania, społeczeństwa i organów administracji;
   • Dokumentacja OOŚ: w tym ramowa zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu na środowisko i poszczególnych decyzji administracyjnych;
  1. Warsztat podsumowujący – zakres dokumentacji procesu OOŚ – analiza przypadków

  Dzień II
  1. Aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie OOŚ i praktyce stosowania przepisów krajowych:
   • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000;
   • Spełnienie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej;
   • Uwzględnienie kwestii oddziaływania na bioróżnorodność i krajobraz;
   • Uwzględnienie wpływu na zmiany klimatu;
   • Uwzględnienie ryzyka podatności na katastrofy budowlane i naturalne;
  1. Warsztat podsumowujący – spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie inwestycji i załącznikach związanych z dokumentacją OOŚ:
   • Lista sprawdzająca wniosku o dofinansowanie;
   • Lista sprawdzająca dokumentacji procesu OOŚ;
   • Powiązanie informacji w różnych częściach wniosku o dofinansowanie.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |