Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie and Odrą

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne - Kostrzyn nad Odrą - Lubuskie

 • Cele
  Nauka na tym kierunku koncentruje się na problematyce ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Pierwszy stopień kształcenia w WSZ obejmuje trzy lata studiów kończących się licencjatem z ochrony środowiska.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów: * podanie na obowiązującym na uczelni formularzu (pobier * kserokopia dowodu osobistego, * aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, * 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku TIF, * dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Ochrona Środowiska

  Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

  Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, ochrony przyrody i gospodarowania wodą. Trzyletni program studiów jest uzupełniany przez praktyki zawodowe oraz liczne zajęcia terenowe.

  Studentom Ochrony Środowiska oferujemy następujące specjalizacje:

      * Kształtowanie i ochrona środowiska,
      * Ekologia i ochrona przyrody,
      * Technika odnowy środowiska,
      * Technologie w ochronie środowiska.


  Tytuł licencjata po ukończeniu kierunku Ochrona Środowiska umożliwia podjęcie pracy w:

      * administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego;
      * służbach i urzędach zajmujących się ochroną przyrody (urzędy konserwatorskie, parki                    narodowe);
      * przedsiębiorstwach komunalnych;
      * biurach studyjno-projektowych;
      * jednostkach naukowo-badawczych;
      * placówkach edukacyjnych;
      * zakładowych służbach ochrony środowiska;
      * społecznych organizacjach ekologicznych;
      * komisjach oceniających oddziaływanie inwestycji na środowisko;
      * organizacjach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |