Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Systemy Ochrony Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHE - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Systemy Ochrony Środowiska - W ciągu tygodnia - Włocławek - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Zakładamy, że oferta edukacyjna Wydziału Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej daje nie tylko możliwości uzyskania wyższego wykształcenia, ale również podniesienia kwalifikacji przez osoby zajmujące się zawodowo problematyką ochrony środowiska. Można więc stwierdzić, że Wydział poprzez swoją działalność dydaktyczną, ale również naukowo-badawczą przyczynia się do poprawy stanu środowiska w naszym regionie, realizując tym samym jeden z podstawowych celów wspominanej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Systemy ochrony środowiska

  Dyplom inżyniera ochrony środowiska w zakresie tej specjalności stanowi formalny wyraz wyposażenia absolwenta w szeroką wiedzę na temat współczesnych sposobów ochrony oraz kształtowania naturalnego środowiska człowieka. Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów gwarantują uzyskanie przez absolwenta przede wszystkim: wiedzy z zakresu nauk podstawowych, niezbędnej dla zrozumienia natury procesów zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie, umiejętności projektowania obiektów i urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska (szczególnie instalacji sanitarnych) kompetencji w dziedzinie współczesnych technologii związanych z ochroną środowiska, umiejętności posługiwania się sprzętem i metodami elektronicznej informatyki, istotnej wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ochrony środowiska.
  W toku realizacji przedmiotów przeznaczonych dla specjalności systemy ochrony środowiska wykształcenie przyszłego absolwenta zostaje wzbogacone o wiedzę związaną z identyfikacją źródeł fizyko-chemicznego zagrożenia środowiska, rekultywacją terenów chemicznie zdegradowanych, rolno-leśnymi systemami ekologicznymi, systemami ratownictwa chemicznego, proekologicznymi technologiami chemicznymi, planowaniem przestrzennym i kształtowaniem przyrodniczych struktur przestrzennych.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |