Aspekty Prawne Handlu Elektronicznego - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Aspekty Prawne Handlu Elektronicznego - Kurs - Online

 • Cele
  Celem kursu jest zapoznanie z podstawowym kanonem wiedzy prawniczej,ze szczególnym uwzględnieniem prawa komputerowego oraz przekazanie wiedzy o regulacjach prawnych z zakresu handlu elektronicznego, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, podpisu elektronicznego i elektronicznych instrumentów płatniczych. Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien znać podstawowe pojęcia prawnicze, swobodnie poruszać się w sferze zagadnień unormowanych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o podpisie elektronicznym oraz Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, a także rozumieć mechanizmy prawnej ochrony programów komputerowych.
 • Szczegółowe informacje
  W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło otwarcie internetu dla szeroko rozumianej działalności komercyjnej. Zjawisko to pociągnęło za sobą rozwój handlu elektronicznego, którego specyfika polega m.in. na łatwości zawierania transakcji między podmiotami odległymi od siebie nieraz o tysiące kilometrów. Bardzo szybko pojawiło się pytanie o to, czy i w jakim stopniu należy stosować tradycyjne prawo do stosunków handlowych zawieranych w sieci. Rozstrzygnięcie tej kwestii przyniosła i przynosi nadal praktyka handlu internetowego, która rodzi zapotrzebowanie na stanowienie nowych norm prawnych bądź adaptację już istniejących.

  Kurs ma za zadanie przybliżyć treść norm prawnych regulujących szeroko rozumiany handel elektroniczny. Prezentacja tych norm poprzedzona jest informacjami o dalszym      i bliższym ich kontekście. Dalszym kontekstem dla prawa handlu elektronicznego jest prawo w ogóle, kontekstem bliższym zaś prawo komputerowe.

  Program kursu:
  1. Aspekty prawne handlu elektronicznego
  2. Prawo komputerowe jako szerszy kontekst dla norm regulujących handel elektroniczny
  3. Prawna regulacja Internetu. Umowy w sieci
  4. Prawna regulacja świadczenia usług drogą elektroniczną
  5. Elektroniczne instrumenty płatnicze
  6. Podpis elektroniczny

  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z e-biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |