Zarządzanie Projektami Dla Zaawansowanych, Czyli Planowanie i Monitoring w Projekcie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Homo Creatore - Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Projektami Dla Zaawansowanych, Czyli Planowanie i Monitoring w Projekcie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie jest skierowane do osób które:
  • mają już podstawową wiedzę związaną z zarządzaniem projektami z praktyki lub szkoleń
  • uczestniczyły w naszym szkoleniu „Zarządzanie projektami cz. I, czyli jak osiągać złożone cele w zmiennym środowisku” – zyskują wtedy możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności
  • chcą realizować powierzane im przedsięwzięcia bezpieczniej tak, by osiągać zamierzone cele i korzyści biznesowe
  Korzyści dla uczestników:
  • opanowanie umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami:
   • tworzenia struktury podziału pracy
   • planowania opartego na produktach
   • techniki ścieżki krytycznej
   • techniki łańcucha krytycznego
   • metody wartości wypracowanej
   • techniki macierzy odpowiedzialności
   • bilansowanie zasobów
  • poznanie zasad planowania oraz szacowania czasu i kosztów w projekcie
  • umiejętność stworzenia planu projektu w technice planowania opartego na produktach oraz struktury
  • podziału pracy
  • przedstawienie planu w postaci wykresu Gantta
  • umiejętność monitorowania projektu
  • znajomość zasad zamykania projektu i wyciągania z niego wniosków
  • budowanie postawy pro projektowej
  Punktem wyjścia w programie szkolenia jest model fazowy projektu.
  Plan projektu jest dla kierownika projektu jak mapa dla żeglarza, pokazuje drogę, ostrzega o przeszkodach i umożliwia ocenę dokonań.
  W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany szereg technik związanych z planowaniem i kontrolą.

  PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Planowanie projektu, czyli jak sprawnie przejść od celu do działań w projekcie:
  • podejście i zasady planowania
  • zasady szacowania projektu
  • zarządzanie zakresem projektu
  • zasoby w projekcie
  2. Struktura podziału prac:
  • struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
  • macierz ról i odpowiedzialności (Responsobility Authority Expertise Work – RAEW)
  3. Technika planowania opartego na produktach:
  • struktura produktowa – rodzaje produktów
  • opisy produktów, listy kontrolne produktów
  • diagram następstwa produktów
  • sieć działań
  • harmonogram
  4. Technika ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM) – metoda optymalizacji harmonogramu ze względu na czas:
  • zasady budowy diagramów sieciowych
  • zapas czasu swobodny i całkowity
  • wyznaczanie ścieżki krytycznej
  5. Technika łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management – CCPM) – poprawa efektywność czasowej i kosztowej projektów:
  • założenia techniki
  • różnice pomiędzy łańcuchem krytycznym a ścieżką krytyczną
  • nowatorskie podejście – zespołowe zarządzanie czasem
  • optymalizacja planu ze względu na czynnik krytyczny (wykonawcę, zasób lub czas)
  6. Zarządzanie budżetem projektu:
  • histogram kosztów
  • krzywa kosztów całkowitych i skumulowanych
  • metoda wartości wypracowanej (Earned Value):
   - ocena wyników realizacji projektu
   - metoda Earned Value jako podstawa mierzenia postępów w projekcie w ujęciu czasu i budżetu
  7. Zamykanie projektów i kapitalizacji wiedzy

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |