Zarządzanie Projektami - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Grupa Doradcza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Projektami - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie projektami jest w chwili obecnej jedną z nieodłącznych kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Wiele organizacji działa czy to całkowicie w oparciu o zarządzanie poprzez projekty, czy też w dużej mierze koncentruje się na zarządzaniu projektami. Dlatego też podstawowe narzędzia i procesy zarządzania projektami powinny stać się etapem obowiązkowym w kształceniu każdego managera lub specjalisty.

  Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstaw metodologii zarządzania projektami tak aby uczestnicy byli w stanie samodzielnie zaplanować, poprowadzić oraz zakończyć i ocenić przykładowy projekt. Szkolenie będzie okazją do praktycznego wykorzystania zaproponowanych narzędzi za sprawą licznych warsztatów oraz analizy case study

  DLA KOGO
  Zaparszamy na szkolenie wyższą i średnią kadrę kierowniczą, specjalistów, liderów lub managerów projektów z niewielkim stażem

  KORZYŚCI
  • Wysoka jakość
   zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji
  • Praktyczna forma
   szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników
  • Wzajemna wymiana doświadczeń
   pomiędzy uczestnikami szkolenia ,
  • Konsultacje z trenerem
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  PROGRAM RAMOWY
  1. Jakie działanie uznajemy za projekt
   • Jakie kryteria musi spełniać zorganizowane działanie, aby uznać je za projekt
  2. Aspekty zarządzania projektem
   • Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu:
    • Czas
    • Ludzie
    • Budżet i zasoby materiałowe
    • Ryzyko operacyjne
    • Jakość
   • Zalety i wady z organizacji pracy zgodnie z zasadami zarządzania projektami
  3. Proces zarządzania projektem
   • Identyfikacja i omówienie poszczególnych etapów w procesie zarządzania projektem - od wizji aż do zakończenia projektu
  4. Wizja projektu
   • Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu
  5. Określanie kluczowych elementów projektu - karta projektu
   • Omówienie zasad definiowania celu projektu
   • Wyznaczanie celów metodą: termin - działanie - zmiana
   • Definiowanie celów projektów dla poszczególnych zespołów
  6. Definiowanie zakresu projektu
   • Opis zakresu projektu:
    • Miejsce projektu wobec innych działań w firmie
    • Jasne wyznaczenie elementów, które wchodzą,
    a które są poza zakresem projektu
  7. Planowanie zakresu zadań
   • Omówienie zasad planowania zakresu zadań dla projektu
   • Poziomy planowania: operacje - zadania - czynności
   • Definiowanie zakresu zadań do projektów poszczególnych zespołów
  8. Zarządzanie czasem w projekcie
   • Omówienie zasad zarządzania czasem w fazie planowania i wdrażania projektu
  9. Diagram Gantta - budowanie planu czasowego projektu
   • Prezentacja zastosowania diagramu Gantta do planowania i koordynacji zadań
   • Praktyczne zastosowanie diagramu i jego analiza
   • Planowanie realizacji zadań poszczególnych projektów w formie diagramu
  10. Ścieżka krytyczna
   • Wyznaczenie ścieżek krytycznych
   • Analiza poszczególnych diagramów - wnioski operacyjne dotyczące koordynacji zadań i sposobu kierowania projektem
  11. Planowanie systemu kontroli w projekcie
   • Omówienie zasad - kontrola wyników i monitoring działań
   • Planowanie systemu kontroli:
    • Kamienie milowe
    • Jakie dane są niezbędne dla efektywnej kontroli na poszczególnych kamieniach milowych
    • Metoda i częstotliwość raportowania
    • Prowadzenie spotkań zespołu projektowego
  12. Zarządzanie kompetencjami w zespole - diagram podziału odpowiedzialności
   • Podział zadań a podział kompetencji
   • Zasady wyznaczania zakresów kompetencji w zespole projektowym i dla podwykonawców przy pomocy diagramu podziału odpowiedzialności
   • Diagram podziału odpowiedzialności
   • Analiza diagramów - wnioski operacyjne dotyczące komunikacji w zespole projektowym, sposobu kierowania projektem, roli lidera
  13. Kierowanie zespołem projektowym - rola lidera
   • Jaki jest podział ról w zespole projektowym
   • Specyfika kierowania zespołem projektowym
   • Jaka jest rola lidera
  14. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu
   • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
   • Miejsce zarządzania ryzykiem w procesie planowania projektu
   • Zasady szacowania ryzyka projektu
  15. Mapa ryzyka
   • Zastosowanie mapy ryzyka
   • Szacowanie potencjalnych zagrożeń, opisanie mapy ryzyka
  16. Wybór strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Strategie zarządzania ryzykiem operacyjnym
   • Weryfikacja planów operacyjnych pod kątem wniosków wynikających z wybranych strategii
  17. Zarządzanie kosztami w projekcie
   • Wyznaczenie struktury kosztów w projekcie
   • Omówienie zasad zastosowania diagramu Gantta do planowania struktury i bieżącej kontroli kosztów projektu
  18. Efektywna komunikacja w zespole projektowym
   • Warunki i zasady efektywnej komunikacji w zespole projektowym
   • Zespołowe podejmowanie decyzji
  19. Delegowanie zadań
   • Rodzaje delegowania
   • Zasady delegowania zadań w zespole projektowym
  20. Rozwiązywanie problemów
   • Metoda rozwiązywania problemów
   • Narzędzia analizy przyczyn problemu
   • Definiowanie rozwiązań
   • Narzędzia wyboru rozwiązań
   • Rozwiązywanie problemów w zespole projektowym
  21. Ocena końcowa projektu
   • Elementy składowe w procesie oceny końcowej projektu
   • Wdrożenie pilotażowe
   • Podtrzymanie korzyści / wyników po wdrożeniu projektu
   • Kontrola wyników
   • Planowanie działań kontrolnych i przekazania efektów projektu użytkownikom w organizacji

Inne informacje związane z kierowanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |