Zarządzanie Czasem i Organizacją Pracy Własnej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Czasem i Organizacją Pracy Własnej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  KORZYŚCI:
  W wymiarze indywidualnym Uczestnik ma możliwość zdiagnozowania największych "złodziei czasu" oraz poznania metod i technik radzenia z nimi, co w wymiarze grupowym przekłada się na wzrost efektywności całej grupy i wyeliminowaniem przerw w wykorzystywaniu dostępnego czasu.

  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie skierowane jest zarówno do indywidualnych osób, jak i całych organizacji, które chcą podnieść efektywność wykorzystania czasu przez jej indywidualnych uczestników.

  PROGRAM:
  Umiejętność efektywnego kierowanie własnym czasem to umiejętność stawiania sobie osiągalnych celów i dążenia do ich realizacji. Zadanie jakie stawiamy przed uczestnikami szkolenia to zdobycie umiejętności określania swoich celów na różnych poziomach: i tych małych - codziennych, średnich – miesięcznych czy rocznych i tych największych - nadrzędnych. Krytycznym z punktu widzenia zarządzania sobą w czasie jest określanie, zapisywanie i efektywne wprowadzanie w życie planów. Jedynie wtedy, gdy znam swoje cele, wiem jakie są moje priorytety, co więcej potrafię je zapisać i zakomunikować innym i sobie, stanę się skutecznym w zarządzaniu sobą w czasie.

  Precyzyjne określenie celów umożliwia skoncentrowanie się na właściwych zadaniach, pokazuje, co trzeba usprawnić i jakie są przeszkody. Cele muszą być jednak realistyczne i dopasowane do możliwości. Wyznaczanie zbyt wielu celów w krótkim czasie, ale też ich nadmierne rozciąganie stanowi poważną przeszkodę na drodze do osobistej efektywności. Bardzo ważne jest, aby stawiać sobie cele, które nie są wygórowane (ale i nie za niskie) i które uczestnik szkolenia jest w stanie osiągnąć. Umiejętność doceniania przeszkód, które mogą pojawić się na drodze realizacji celów i branie ich pod uwagę, to kolejna umiejętność jaką uczestnik powinien zdobyć w trakcie szkolenia. Precyzyjne stawianie celów, zapisywanie ich i wyznaczanie terminów realizacji to podstawa skutecznego organizowania pracy własnej i innych.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  Czas jako kategoria ekonomiczna:
  • Natura czasu
  • Korzyści z efektywnego zarządzania czasem
  • Analiza wykorzystanego czasu
   • Chronologia własnej kariery zawodowej
   • Bilans osobisty i budowanie ścieżki kariery
  • Czas jako kapitał i jego złodzieje
  • Perspektywa czasowa w planowaniu i zasady ustalania celów
  • Określenie celu:
  Parametry dobrze postawionego celu - SMART oraz SMAERTER:
  • Specific (dokładny)
  • Time oriented (zorientowany w czasie)
  • Measurable (mierzalny)
  • Achievable (osiągalny)
   • Planowanie czasu:
    • System planowania czasu
   • Metoda ALPEN. Pięć etapów metody ALPEN:
    • Zestawienie zadań
    • Ocena czasu trwania czynności
    • Rezerwacja czasu na czynności nieprzewidziane
    • Ustalanie priorytetów, skracanie i delegowanie czynności
    • Kontrola realizacji zadań - przeniesienie spraw nie załatwionych
   • Organizacja dnia pracy
   • Zalety planowania
   Reguły i zasady postępowania związane z zarządzaniem czasem:
   • Podejmowanie decyzji w zarządzaniu czasem
   • Formułowanie priorytetów i zarządzanie kryzysowe
   • Matryca zarządzania czasem
   • Niedoszacowanie i przeszacowanie czasu - zasada Parkinsona
   • Zysk i strata w planowaniu zadań i zasada Pareto
   • Zyski i straty z wprowadzania metod zarządzania czasem - krzywa Seiwerta
   • Analiza ABC
   • Zasada projektowania 60/40
   • Zasada Westheimera
   • Zasada Parkera
   • Zasady delegowania zadań
   • Zasady realizacji zadań w ciągu dnia (Zasady postępowania z telefonem, dokumentami, odwiedzającymi, materiałami do czytania, spotkaniami, korespondencją)
   Zarządzanie czasem: problemy i rozwiązania oraz błędy popełniane na etapie planowania i podejmowania decyzji:
   • Odwlekanie wykonania zadań i podejmowanych decyzji
   • Perfekcjonizm
   • Pracoholizm
   • Zachowania "typu A"

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |