Proces Oceny Pracowników oraz Proces Rozstawania się z Pracownikami - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces Oceny Pracowników oraz Proces Rozstawania się z Pracownikami - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  * Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania ich postępów oraz motywowania do efektywniejszej pracy
  * Praktyczne przećwiczenie elementów rozmowy oceniającej z pracownikiem oraz narzędzi komunikacyjnych przydatnych w realizacji zadań z tego zakresu
  * Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej.
  * Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które podejmują decyzje i uczestniczą w procesie zwalniania, potrzebują wsparcia merytorycznego, aby jak najefektywniej przejść przez te trudne dla siebie i dla pracownika sytuacje.
  W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera, i chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych.
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 16 - 2 dni - w przypadku szkoleń zamkniętych zakres czasowy może być dostosowywany do ustalonego ze zleceniodawcą zakresu tematycznego i oczekiwanych rezultatów.

  Program szkolenia:
  PROCES OCENY PRACOWNIKÓW - 1 dzień

  1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu ocen
  • Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem
  • Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu
  • Wpływ procesu oceny pracowników na: satysfakcję z pracy, motywację do pracy, poziom identyfikacji z organizacją, efektywność pracy
  2. Poznanie cyklu oceny pracowniczej
  • Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny
  • Ustalanie procedur
  • Przeszkolenie oceniających i ocenianych
  • Przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom
  3. Kryteria systemu ocen pracowniczych
  • Zasady tworzenia kryteriów oceny
  • Tworzenie kryteriów oceny dla przykładowych stanowisk
  4. Metody oceniania
  • Metody oceny
  • Procedury postępowania
  5. Rozmowa oceniająca, ćwiczenie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej
  • Metody rozmowy a kultura organizacji
  • Struktura spotkania
  • Zasady prowadzenia rozmów oceniających
  • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy
  • Działania po spotkaniu z pracownikiem
  • Omówienie podstawowych błędów w spostrzeganiu społecznym zniekształcających obiektywizm i trafność oceny
  6. Wykorzystanie efektów ocen
  • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
  • Planowanie ścieżek rozwoju
  • Stawianie celów i zadań indywidualnych
  • Powiązanie z wynagrodzeniami
  PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI - 2 dzień
  Zwalnianie pracowników z zakładu pracy – czy to na skutek likwidacji zakładu, jego restrukturyzacji, czy chwilowego załamania rynku – coraz częściej znajduje się w zakresie obowiązków każdego menedżera. Pomimo, że jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej nielubianych zadań, a jego wykonaniu towarzyszy ogromny stres, menedżerowie często zdani są w tych działaniach na własną intuicję i własne – nie zawsze pozytywne – doświadczenia. Prawdziwe trudności pojawiają się wówczas, gdy musimy wreszcie poinformować pracownika o zwolnieniu. Nawet wtedy, gdy był on złym pracownikiem, wahamy się z przekazaniem tej informacji. A jak powiedzieć to pracownikowi, którego znamy od lat i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy? Jak zakomunikować tę decyzję pracownicy, która sama utrzymuje dzieci, a w okolicy nie ma innego zakładu pracy? Jak żyć potem wśród tych ludzi i w otoczeniu ich rodzin? Jeśli rozwiązanie umowy o pracę stanowi źródło konfliktów, zaczyna działać czynnik emocjonalny - silny stres dla każdej ze stron. Czynność zwalniania staje się zabiegiem nieprzyjemnym. Zaniedbania w procedurze zwalniania grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi kosztami. Dlatego też należy zwalniać we właściwy sposób. Warto więc, by każda firma miała przygotowane odpowiednie procedury rozstawania się z pracownikami, tak aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej współpracy.

  1. Przesunięcia, degradacje pracowników
  • Negatywne skutki zwolnień – ćwiczenie
  2. Praktyka stosowania prawa pracy w redukcji zatrudnienia, czyli jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

  3. Zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna- emocje i reakcje osób zwalnianych
  • Najczęściej spotykane przyczyny odejść pracowników z firmy, przyczyny oraz propozycje przeciwdziałania – ćwiczenie
  4. Odejście dobrego pracownika
  • Sygnały świadczące o chęci zmiany pracy
  • Propozycje działania w celu zatrzymania dobrego pracownika – ćwiczenia
  5. Rozmowa ostrzegawcza tzw. „żółta kartka”
  • Elementy wpływające na efektywny przebieg rozmowy
  6. Jak zwalniać ? - umiejętność przeprowadzania rozmów ze zwalnianym pracownikiem
  • Wywiad końcowy – zasady prowadzenia spotkania
  • Ankieta dla osób odchodzących z pracy – ćwiczenie
  7. Od programu łagodnych zwolnień po projekt outplacement - alternatywne formy redukcji zatrudnienia z obopólną korzyścią
  • Przygotowanie zwolnień grupowych
  • Szczegółowa procedura outplacementu
  8. Informacja dla załogi - znaczenie komunikacji w procesie zwolnień
  • Przygotowanie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, zwolnieniu słabego pracownika, odejściu dobrego pracownika - ćwiczenia
  Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.
  To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników.
  Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |