Działania Twórcze - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Działania Twórcze - Kurs - Online

 • Cele
  Celem kursu jest zmiana tradycyjnego, przedmiotowego sposobu widzenia człowieka na nowy, podmiotowy, który umożliwia świadomą i zamierzoną twórczość. Intencją autora jest rozbudzenie w uczestnikach świadomości własnej podmiotowości i wyrobienie przekonania, że mogą świadomie kształtować własną przyszłość. Kurs stanowi podstawę teoretyczną dla osób pragnących uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z twórczości.
  Dodatkową korzyścią wynikającą z zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi w tym kursie jest zdobycie umiejętności traktowania wyzwań i problemów jako okazji, do samorozwoju polegającego na przekraczaniu własnych ograniczeń, co sprzyja kreatywności i podejmowaniu trafnych decyzji.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  • Czy należy podejmować każde nowatorskie działanie, które przynosi nam korzyści?
  • Czy interes indywidualny jest ważniejszy od interesu grupowego?
  • Czy warto być kreatywnym w pracy zawodowej?
  • Dlaczego działamy w sposób standardowy?
  • Czy warto brać udział w zajęciach rozwijających kreatywność, czy też lepiej wzbogacać swą wiedzę zawodową?

  Wszystkie te wątpliwości są nie tylko istotnym przedmiotem współczesnych badań naukowych, dotyczących kategorii twórczości, ale i problemem, z którym spotykamy się, na co dzień.

  Kurs z zakresu działań twórczych pozwala kształcić umiejętność traktowania wyzwań       i problemów jako okazji do samorozwoju, polegającego na przekraczaniu własnych ograniczeń. Sprzyja to kreatywności i otwiera nowe perspektywy.

  Metodami wykorzystywanymi podczas pracy na kursie są m.in. dyskusja z elementami burzy mózgów, mapa mentalna, technika twórczego myślenia.

  Poprzez uczestnictwo w dyskusjach on-line możliwe jest doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia, wyzbywanie się schematów rozumowania, przekraczanie ograniczeń mentalnych.


  Zawartość kursu:

  1. Historia pojęcia twórczości
  2. Nauka i jej metody
  3. Metoda techne i scjentyzm
  4. Podmiotowa wizja cz ł owieka
  5. Działanie standardowe i działanie twórcze
  6. Świadomy rozwój dyspozycji twórczych
  7. Spotykamy, poznajemy.
  8. Tworzymy, cz. 1.
  9. Tworzymy, cz. 2.
  10. Co nas wyróżnia?
  11. Wybieramy.
  12. Rozwijamy się świadomie.


  Czas trwania: 8 tygodni


Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |