Work-Life Balance - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KM Studio

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Work-Life Balance - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Grupa docelowa: 1-12 osób

  Uzyskane umiejętności:
  1. Rozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym, zmniejszą frustrację i zwiększa efektywność, co skutkuje podniesieniem jakości i skuteczności funkjonowania w miejscu pracy

  2. Zrozumienie, że praca jest integralną częścią życia oraz osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa na poziom motywacji i kreatywności, jakość relacji służbowych [także: z Klientami] oraz na atmosferę w Firmie

  3. Zachowanie równowagi praca-życie chroni przed procesami wypaleniowymi

  4. Pracownik funkcjonujący w równowadze - work-life
  Opis:
  Efektywni i odnoszący sukcesy pracownicy to najczęściej ludzie o wysokiej satysfakcji w życiu w ogóle.

  Ludzie doświadczający równowagi we wszystkich obszarach życia - czyli ludzie szczęśliwi - to zatem najcenniejsze zasoby każdej organizacji.

  Najbardziej kompetentni, profesjonalni pracownicy - nie zachowując równowagi - prędzej czy później odczuwają ograniczający stres, frustrację, która ich blokuje, obniżaja efektywność, sprzyja czasowmu spadkowi motywacji, a w dalszej perspektywie - wypaleniu zawodowemu.
  • Jak podnieść i utrzymać efektywność pracowników - poprzez zwiększenie ich zaangażowania, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy?
  • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i spadkom motywacji?
  Warsztaty work-life balance to dla Organizacji sposób, by mieć efektywnych, niesfrustrowanych, zmotywowanych, dostarczających jakość i budujących dobrą atmosferę pracy pracowników. Warsztaty work life balance to sposób na efektywność we wszystkich obszarach życia, na pełnienie swoich ról
  - zawodowej i pozazawodowej - z zaangażowaniem, energią - i satysfakcją dla siebie i Organizacji

  Szkolenie jest kierowane do Pracowników Organizacji na wszystkich szczeblach.

  Program dwudniowych warsztatów realizuje tematy:
  • Równowaga - czym jest
  • Obszary życia - obszary równowagi
  • Życie - czyli projekt
  • Obszary projektu; wzajemne powiązania między nimi
  • Koło wpływu; ustalanie granic
  • Cele - potrzeby - priorytety - zasoby; jak budować i utrzymać motywację
  • Nastawienie wobec wyzwań i zmian
  • Pozytywny język i proaktywna postawa
  • Harmonijne zarządzanie projektem
  • Gdzie jestem - gdzie chcę być
  • Zarządzanie czasem
  • Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe
  Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia

  - filmy szkoleniowe
  - ogrywanie scenek
  - praca w parach
  - dyskusja grupowa
  - studia przypadków
  - nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
  - kwestionariusze dla pracy indywidualnej

  Czas trwania: 16 godzin/2dni

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |