Home > Podyplomowe > HR - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Zaoczne > Łódź > Studia Podyplomowe - Doradztwo zawodowe i polityka personalna - Łódź - Łódzkie

Studia Podyplomowe - Doradztwo zawodowe i polityka personalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Doradztwo zawodowe i polityka personalna - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Cel studiów: Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zastosowanie teorii w rozumieniu i rozwoju procesów doradczych międzyosobowych w aspekcie kwalifikacji zawodowych i zatrudniania oraz umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w celu niesienia pomocy przy wyborze zawodu i uzyskaniu pracy. Uzupełnienie wiedzy o te aspekty umiejętności praktycznych, które pozwolą na zastosowanie teorii w rozumieniu procesów doradczych międzyosobowych w aspekcie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia, na wykształceniu umiejętności w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w celu niesienia pomocy, uzyskania pracy itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania stawiane kandydatom na studia: Dyplom ukończenia studiów wyższych Rozmowa kwalifikacyjna której celem będzie uzyskanie informacji na temat motywacji kandydata oraz jego dojrzałości społecznej i rozeznania w problematyce poradnictwa zawodowego, a także umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i werbalnej Znajomość podstawowych pojęć psychologicznych Osoby z minimum dwuletnim stażem pracy Przy naborze na studia dodatkowym atutem będzie rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata Adresaci studiów: - absolwenci studiów magisterskich, - pracownicy Urzędów Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Młodzieżowych.
 • Szczegółowe informacje
  Doradztwo zawodowe i polityka personalna

  Program studiów:
  Moduł 1.
  Doradztwo zawodowe w polsce i za granicą (10h)
  Struktura doradztwa zawodowego w Polsce (6h)
  Struktura doradztwa zawodowego w Unii Europejskiej (4h)

  Moduł 2.
  Biologiczno-medyczne podstawy doradztwa zawodowego (16h)
  Psychofizyczne i biologiczno-medyczne podstawy doradztwa zawodowego i organizacji (8h)
  Psychologia zdrowia (4h)
  Psychologia stresu (4h)

  Moduł 3.
  Zarządzanie potencjałem ludzkim (8h)

  Moduł 4.
  Metody badawcze (8h)

  Moduł 5.
  Zawodoznawstwo (12h)

  Moduł 6.
  Doradztwo edukacyjne w systemie oświatowym (24h)
  Doradztwo edukacyjne w szkołach i instytucjach podlegających kuratoriom (8h)
  Szkolne Ośrodki Kariery (4h)
  Metodyka nauczania zawodowego (edukacja zawodowa w szkole) (4h)
  Doradztwo zawodowe w szkołach wyższych (4h)

  Moduł 7.
  Doradztwo edukacyjne dla bezrobotnych i prowadzących kursy dla bezrobotnych (10h)

  Moduł 8.
  Doradztwo – teoria – praktyka (30h)
  Teorie rozwoju zawodowego (6h)
  Teorie wyboru zawodu (6h)
  Teorie poradnictwa i doradztwa zawodowego (6h)
  Metody wyboru własnych podejść teoretycznych w działalności praktycznej doradcy zawodowego (6h)
  Jakość poradnictwa zawodowego – sens spotkania z doradcą zawodowym (6h)

  Moduł 9.
  Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (10h)

  Moduł 10.
  Umiejętności diagnostyczne (24h)
  Badania osobowości zawodowej z uwzględnieniem mocy prognostycznej (12h)
  Komputerowe systemy wspierania doradcy zawodowego (12h)

  Moduł 11.
  Metody podstawowe (36h)
  Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej (12h)
  Umiejętność przeprowadzania wywiadów (6h)
  Wywiad zawodowy (6h)
  Rozmowa doradcza (6h)
  Genogram (6h)

  Moduł 12.
  Przystosowanie zawodowe (6h)

  Moduł 13.
  Umiejętności doradcy zawodowego w doradztwie grupowym (6h)

  Moduł 14.
  Normy zawodowe, etyczne, prawne (6h)
  Seminarium dyplomowe (24h)

  Organizacja studiów:
  Studia trwają 2 semestry (1 rok)

  Forma:
  Zjazdy zaoczne sobotnio-niedzielne
  W ramach programu przewidziano 60 godzin stażu oraz 60 godzin praktyki zawodowej

   

Inne informacje związane z HR - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |