Zarządzanie Sobą w Czasie i Organizacja Pracy - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem VIDI - Centrum Rozwoju Kadr

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Sobą w Czasie i Organizacja Pracy - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Jastrzębie-Zdrój - Śląskie

 • Cele
  * Nabycie umiejętności efektywnego planowania czasu, lepszej organizacji pracy i skuteczności osobistej,własna diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu,trening umiejętności skutecznego delegowania zadań
  * Uczestnikom ukażemy w jaki sposób lepiej wykorzystywać czas, by bardziej efektywnie i mniejszym nakładem energii psychicznej realizować coraz większe cele.
  * Jeśli masz trudności w pogodzeniu pracy z życiem prywatnym, szkolenie podpowie Ci jak odzyskać równowagę.
  * Trenowanie umiejętności konstruowania celów, formułowania zadań, oceny ich ważności, określania priorytetów, budowania długo-, średnio- i krótkoterminowych planów i ich realizacji.
 • Szczegółowe informacje
  Czasem nie da się zarządzać, gdyż wszyscy mamy go tyle samo na dobę. Zarządzać należy sobą w czasie jaki mamy do dyspozycji. Celem warsztatów jest n abycie umiejętności efektywnego planowania czasu, lepszej organizacji pracy i skuteczności osobistej, własna diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy i wykorzystania czasu,trening umiejętności skutecznego delegowania zadań.Wypracowanie zasad efektywnego planowania, odpowiedź na pytanie – dlaczego często nie udaję się wykonać tego co zaplanujemy.

  Program szkolenia:
  Osobista motywacja – wypracowanie przez uczestników własnych korzyści płynących z faktu świadomego wykorzystywania swego czasu.

  Cel działania
  Rodzaje celów :
  • cel nadrzędny
  • cel strategiczny
  • cel taktyczny
  • cel operacyjny
  Wizualizacja celu.
  Analiza celu wg schematu SMART.
  Wytyczanie celów krótko- i długofalowych.
  Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko?
  Omówienie macierzy ważne/nie ważne – pilne/ nie pilne.

  Przygotowanie.
  Etapy przygotowania.
  Analiza trzech obszarów rozpoznania.
  Wpływ środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na organizację czasu.
  Udział konkurencji i sojuszników.
  Źródła wsparcia w działaniu.

  Analiza „złodziei” czasu – kolejna część samo analizy mająca na celu usystematyzować czynniki „kradnące” czas.
  Analiza sytuacji.
  Analiza potrzeb.
  Dobór działań do możliwości.
  Samo – analiza – analiza obecnego stylu zarządzania sobą w czasie.
  Uczestnicy kierowani przez trenerów identyfikują stan obecny. 

  Planowanie.
    W ypracowanie zasad efektywnego planowania, odpowiedź na pytanie – dlaczego często nie udaję się wykonać tego co zaplanujemy.
  Terminarz.
  Znaczenie słowa pisanego w planowaniu.
  Konstruowanie i wdrażanie układu hierarchicznego.
  Etapy wdrażania projektu.

  7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Covey'a.
  Określenie ról.
  Dobór celów do każdej z ról.
  Podejmowanie decyzji.
  Przeciwdziałanie barierom skutecznego planowania i działania.

  Znaczenie delegowania zadań.
  Delegowanie – komu, kiedy i jak delegować zadania aby nie było to postrzegane jako „spychologia”

  Znaczenie emocji w zarządzaniu czasem własnym.
  Asertywność – ćwiczenie typowych scenek, w których postawa asertywna jest bardzo wskazana.
  Stres - jego generatory i przeciwdziałanie im.
  Znaczenie i metodologia odpoczynku.

  Kontrola efektywności działania.
  Autokontrola.
  Schemat autoewaluacji.
  Bieżąca kontrola realizacji poszczególnych etapów działania.
  Narzędzia mierzenia czasu.
  Zbieranie i analiza doświadczeń.
  Kryteria oceny efektywności działania.
  Ocena końcowa.
   
  prowadzenie  dr Aneta Strzempek

  Certyfikaty:

  Certyfikat VIDI

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |