Zarządzanie Szkoleniami - od Analizy Potrzeb do Oceny Efektywności - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Szkoleniami - od Analizy Potrzeb do Oceny Efektywności - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  * Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
  * Wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
  * Udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
  * Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników
  * Poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
  * Dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
  * Rozwój kompetencji działu szkoleń
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 16 - 2 dni - w przypadku szkoleń zamkniętych zakres czasowy może być dostosowywany do ustalonego ze zleceniodawcą zakresu tematycznego i oczekiwanych rezultatów.

  Program szkolenia:
  1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?
  • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
  • Plan strategiczny przedsiębiorstwa - analiza organizacji
  • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
  • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
  • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
  • Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń
  • Projektowanie działu szkoleń
  • Zadania działu szkoleń
  • Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
  • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami
  2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
  • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
  • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
  • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
  • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
  • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
  • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych
  3. Planowanie i budżetowanie szkoleń
  • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
  • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
  • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
  • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
  • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
  • Zatwierdzenie budżetu szkoleń
  4. Realizacja projektów szkoleniowych
  • Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
  • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
  • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
  • Procedura doboru partnera szkoleniowego
  • Szkolenia i ich rodzaje
  • Harmonogram szkoleń
  • Realizacja szkoleń
  • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy
  5. Ocena i ewaluacja szkoleń
  • Ocena efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
  • Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
  • Model ROI Philipsa
  • Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
  • Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
  • Błędy w ocenianiu
  6. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
  • Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami
  • Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych
  Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

  To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

  Przykładowe metody szkoleniowe:
  • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
  • Symulacje i gry zespołowe
  • Dyskusje moderowane
  • Autorskie ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych
  Korzyści ze szkolenia dla uczestników:
  • Umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
  • Poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
  • Przećwiczenie zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
  • Umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
  • Poznanie procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych pod kątem potrzeb i możliwości własnej firmy
  Korzyści ze szkolenia dla firmy:
  • Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
  • Zyskanie narzędzi do oceny skuteczności polityki szkoleniowej
  • Ograniczenie / optymalizacja kosztów programów rozwojowych
  • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi
  • Budowanie kultury organizacyjnej o dużym wskaźniku inteligencji emocjonalnej, kultury ciągłego podwyższania kwalifikacji przez pracowników
  • Wyższa wydajność i zadowolenie personelu

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |