Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Administracyjno-Biurowych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Administracyjno-Biurowych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu:
  • znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • metod postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  KORZYŚCI:
  • uzyskanie wiedzy na temat przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • otrzymanie wymaganego przepisami prawa pracy zaświadczenia o ukończonym szkoleniu okresowym BHP ważnym na okres 5 lat
  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  PROGRAM:
  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  • postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Inne informacje związane z Rozwój Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |