Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Firmą > Warszawa > Zakładanie Działalności Gospodarczej i Pozyskiwanie Finansowania - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Zakładanie Działalności Gospodarczej i Pozyskiwanie Finansowania - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem FT Training & Software

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zakładanie Działalności Gospodarczej i Pozyskiwanie Finansowania - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * Zapoznanie się z procedurą planowania i zakładania władsnej działalnosci gospodarczej
  * Zapoznanie się z metodami analizy rynku
  * Przygotowanie biznesplanu
  * Pozyskanie informacji o możliwych źródłach finansowania
  * Zapoznanie się z obowiązkami pracodawcy, którym się stajemy
  * Poznanie metod rozliczania się z ZUS-em, Urzędem Skarbowym itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby zamierzające rozpocząć działalnosć gospodarczą lub chcące ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie takiej działalności.
 • Szczegółowe informacje
  • Od pomysłu do realizacji – przygotowanie biznesplanu:
   • określenie rodzaju działalności i rynku docelowego,
   • analiza - 4P (Product, Place, Promoction, Price),
   • analiza SWOT,
   • symulacja przepływów finansowych (Excel).
  • Wybór formy prawnej prowadzonej działalności:
   • jednoosobowa działalność gospodarcza,
   • działalność w formie spółki:
    • spółka cywilna,
    • spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska),
    • spółki kapitałowe (Spółka z o.o., Spółka S.A.).
  • Działalność gospodarcza wymagająca licencji lub koncesji
  • Wybór formy opodatkowania:
   • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
   • podatek liniowy,
   • ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
   • karta Podatkowa,
   • podatek od towarów i usług VAT.
  • Rejestracja działalności gospodarczej:
   • określenie przedmiotu działalności gospodarczej PKD,
   • rejestracja działalności gospodarczej w Gminie (wpis do działalności gosp.),
   • urząd Statystyczny – REGON,
   • firmowe konto bankowe,
   • urząd Skarbowy (NIP i deklaracja formy opodatkowania),
   • zgłoszenie płatnika składek w ZUS.
  • Obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika. Wybór formy zatrudnienia:
   • umowa o pracę,
   • umowy prawa cywilnego,
   • samozatrudnienie,
   • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowy Inspektorat Sanitarny, ZUS.
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej:
   • kredyty:
    • rodzaje kredytów.
   • dotacje z Urzędu Pracy,
   • dotacje z Funduszy Europejskich:
    • Program Kapitał Ludzki,
    • Programy Regionalne,
    • Program Obszarów Wiejskich.
  • Przygotowywanie wniosków o finansowanie zewnętrzne w praktyce (kredyty/dotacje):
   • część formalna wniosku i przedstawienie przedsięwzięcia,
   • część finansowa wniosku:
    • rachunek wyników,
    • planowany rachunek przepływów finansowych,
    • bilans,
    • plan przyszłych inwestycji,
   • załączniki do wniosków kredytowych i o dotacje,
   • uwagi końcowe.
  • narzędzia wspomagające rozliczenia z organami zewnętrznymi:
   • Program Płacowo – Kadrowy Płatnik,
   • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.
  Informacja o materiałach i certyfikacie:
  Każdy uczestnik otrzymuje materiały omawiające zakres tematyczny szkolenia oraz Certyfikat firmy FT Training & Software potwierdzający zdobyte umiejętności.

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |