Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Firmą > Indywidualnie > Warszawa > Kurs - Zarządzanie Strategiczne - Warszawa - Mazowieckie

Kurs - Zarządzanie Strategiczne - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Cegos Polska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Zarządzanie Strategiczne - Indywidualnie - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi:

  * Zdobycie umiejętności korzystania z metod analizy strategicznej
  * Ocenę własnych praktyk w dziedzinie kierowania, w celu zapewnienia wdrażania strategii
  * Poznanie odpowiednich mechanizmów komunikacji w organizacji
  * Nabranie pewności w roli lidera, osoby potrafi ącej przekonać i zaangażować pracowników do realizacji obranej strategii
 • Praktyki
  Szkolenia zamknięte
  Nie ma lepszego podejścia do rozwoju kompetencji i umiejętności niż podejście systematyczne i poparte analizą deficytu w stosunku do potrzeb i wymagań na poszczególnych stanowiskach. Efektywny cykl nauki to znacznie więcej niż tylko sekwencja czynności, to przede wszystkim projektowanie dedykowanych programów oraz badanie skuteczności realizowanych działań. Szkolenie prowadzone przez trenera – specjalistę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się i będą mieli okazję przetestować metody i narzędzia zarządzania strategicznego. Ćwiczenia i studia przypadków bazują na rzeczywistych sytuacjach, z którymi uczestnicy spotykają w codziennej pracy. Atmosfera otwartości oraz doświadczenie trenera - praktyka, zachęcają uczestników do wymiany doświadczeń i dyskusji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ■ Dyrektorów firm, członków zarządu i innych osób zaangażowanych w tworzenie i realizowanie strategii
  ■ Dyrektorów działów strategii i działów rozwoju
  ■ Dyrektorów działów komunikacji i marketingu
  ■ Kadry kierowniczej, której potrzebna jest wiedza na temat zarządzania strategicznego
 • Szczegółowe informacje
  Opis szkolenia:
  Chcąc osiągnąć sukces w zarządzaniu firmą trzeba sformułować i zrealizować jej strategię. Zarządzanie organizacją z jasno określoną i konsekwentnie wdrażaną strategią to główne zadanie osoby kierującej firmą. Znajomość i rozumienie narzędzi strategicznej analizy, technik analizy rynku i konkurencji, mechanizmów scenariuszowych i prognozowania jest niezbędna w procesie budowania strategii firmy. Kluczem do skutecznego zarządzania strategicznego jest komunikacja strategii wewnątrz organizacji. Jest ona niezbędna do zapewnienia zrozumienia założeń i celów strategii oraz pozyskania prawdziwego zaangażowania pracowników w proces jej realizacji.


  Program:
  1. Analiza i przewidywania wpływu zmian, które mają miejsce w otoczeniu firmy:
  • Bieżące zmiany w otoczeniu ekonomicznym
  • Wzrastające wymagania konsumentów i klientów
  • Przyspieszenie zjawiska globalizacji działalności firm i wzrost konkurencyjności związany z wprowadzeniem nowych technologii
  • Wpływ handlu przez Internet: czy doprowadzi do zaburzeń handlu innymi kanałami dystrybucji?
  • Firma ludzi i firma ekologiczna: coraz twardsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumenta i ochrony środowiska
  • Analiza firmy w kontekście zmian w jej otoczeniu: analiza sił Portera
  • Analiza tendencji w zarządzaniu: EMOFF
  2. Analiza pola działań strategicznych firmy:
  • Analiza strategiczna: segmentacja, krzywe życia: matryce strategiczne (BCG, Mc Kinsey, ADL)
  • Firma a rynek: analiza konkurencji, rynki docelowe i pozycjonowanie strategiczne
  • Podział rodzajów działalności wg DDS (dziedziny działań strategicznych)
  • Analiza poziomu wzrostu i cyklu życia DDS
  • Opracowanie diagnozy strategicznej firmy
  3. Nowe podejście do strategii:
  • Podejście tradycyjne do strategii
  • Progresja w strategii korzyści u konkurencji
  • Strategia wycofania, scenariusze upadku strategii, postępowanie kryzysowe
  • Scenariusze środków minimalnych
  • Czuwanie nad realizacją strategii: sukces przez uprzedzenie wydarzeń
  4. Dynamika ewolucji branży: uwzględnienie możliwości i zagrożeń:

  • Przejście od diagnozy do wprowadzenia: dostosowanie narzędzi analizy strategicznej
  • Problematyka grupy skonfrontowanej ze zjawiskiem globalizacji w branży (studium przypadku)
  5. Przypadek rozrastania się firm: pokusy, ryzyko i możliwości:
  • Fuzje, wykupywanie, łączenie firm
  • Ocena dynamiki sukcesu i przyczyn upadku
  6. Pilotowanie strategii przez kompetencje:
  • Przekształcanie kompetencji w przewagę konkurencyjną
  • Przyspieszenie rozwoju kompetencji przynoszących wartość dodaną dla klienta
  7. Nowe podejście do kwestii zarządzania:
  • Jak oddziaływać na inteligencję kolektywną
  • Firma dla klienta: wzmacnianie współpracy na linii sprzedawca – klient
  • Dostosowanie czasu pracy, zarządzanie na odległość, czas schyłkowy dla zarządzania hierarchicznego

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |