Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania, zmiany przepisów od 01.01.2016.

  Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w szczegółowy i kompleksowy sposób omówimy:

  • przepisy znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach.

  Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zostanie zastąpiona z dniem 1 stycznia 2016 r. nową ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wprowadza szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.
  • nowe poziomy zbierania oraz rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do ich uzyskania,
  • nową klasyfikację sprzętu,
  • nowe zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia,
  • oraz zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.
  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania, dyskusję oraz analizę przypadków przedstawionych przez uczestników.

  Program szkolenia:

  Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  1. Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy:
  • nowa definicja wprowadzającego sprzęt,
  • producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
  • rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
  2. Rejestr przedsiębiorców:
  • zmiany zakresu podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
  • opłata rejestrowa i roczna,
  • przepisy przejściowe w zakresie rejestru,
  • nowe zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
  3. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • nowa definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • oznakowanie sprzętu,
  • dodatkowa ewidencja,
  • sprawozdawczość,
  • sieć zbierania zużytego sprzętu,
  • obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
  • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
  • przemieszczanie zużytego sprzętu.
  4. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
  • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
  • nowy zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
  • sprawozdawczość,
  • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
  5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
  • wyposażenie zakładu przetwarzania,
  • wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • sprawozdawczość.
  6. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  • wydawanie zaświadczeń - nowy termin,
  • sprawozdawczość.
  7. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  • kapitał zakładowy,
  • zakres działania,
  • nowe wymagania nałożone na organizacje odzysku,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • zakres współpracy z przedsiębiorcami.
  Ustawa o bateriach i akumulatorach.

  1. Najważniejsze definicje:
  • bateria, akumulator,
  • wprowadzający baterie i akumulatory,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • przetwarzanie,
  • zbierający zużyte baterie i akumulatory
  • miejsce odbioru.
  2. Wymagania dot. baterii i akumulatorów:
  • zawartość metali ciężkich,
  • oznakowanie.
  3. Rejestr przedsiębiorców:
  • zakres podmiotów objętych rejestrem,
  • wniosek o wpis i zmianę wpisu do rejestru,
  • opłata rejestrowa i roczna.
  4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory w tym:
  • zmiany w zakresie współpracy wprowadzającego z podmiotem realizującym ustawowe obowiązki,
  • wyłączenie części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis,
  • nowe zasady działania podmiotów pośredniczących w wykonaniu obowiązków,
  • odbiór zużytych baterii i akumulatorów,
  • umowy ze zbierającymi i przetwarzającymi,
  • poziomy i zasady zbierania zużytych baterii i akumulatorów.
  5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania.

  6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów:
  • opłata produktowa,
  • opłata depozytowa,
  • finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.
  7. Sprawozdawczość.

  8. Pytania, dyskusja, konsultacje.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  TYP
  : Szkolenie jednodniowe.

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |