Trening Kontroli Emocji i Stresu Permanentnego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Trening Kontroli Emocji i Stresu Permanentnego - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania pełniących role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczający napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i między-korporacyjnych).
 • Szczegółowe informacje
  Efekty treningu:
  • Wzmocnienie układu nerwowego uczestników, a co za tym idzie podwyższenie wydolności układu immunologicznego i pierwotna profilaktyka psychosomatyczna. 
  • Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. 
  • Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych. 
  • Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości. 
  • Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. 
  • Pozyskanie wysoce efektywnych kwalifikacji retorycznych w zakresie kontroli konfliktów i agresji, będących jakże często czynnikiem utrudniającym relacje personalne, ekonomiczne i wolę zawodowego kompromisu. 
  • Udoskonalenie kompetencji podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach emocjonalnych, pod presją czasu i presją oceny moralnej.
  Program:
  1. Runda wstępu.
  • wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu,
  • wprowadzenie do problematyki stresu i koncepcji kontroli emocjonalnej.
  2. Trening kontroli tętna wg metodyki wyszkolenia snajperskiego.
  • trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki SPECNAZU,
  • diagnoza stanu pobudzenia układu współczulnego (tzw. reakcja ergotropowa),
  • trening ideomotoryczny będący zarówno ćwiczeniem jak i testem zdolności wywoływania rzadkoskurczu autosugestywnego.
  3. Trening MASEK wg metodyki MOSADU (wywiad izraelski).
  • uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego, wykonują ćwiczenia mające na celu ,,zapisanie'' reakcji zwolnienia tętna na sygnał oczu rozmówcy,
  • ćwiczenia dla wyższej efektywności prowadzone są z wykorzystaniem muzyki.
  4. Trening emocjonalnej sprawności behawioralnej (ćwiczenia i testy).
  • doskonalenie asyntonii mimicznej,
  • doskonalenie asyntonii emisji głosu,
  • test pokerowy KGB.
  5. Trening relaksacji neuromięśniowej.
  • trening - rozgrzewka bokserska,
  • masaże obręczy barkowej i  kontrola napięć mięśni mostkowo-obojczykowych, 
  • ćwiczenia ,,na maskach'' wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem obręczy barkowej (kontrola tętna i ciśnienia tętniczego w stresie).
  6. Testy.
  • test psychopresji prowadzony metodą wariograficzną
  • testy opomiarowane bio-feedback,
  • ewaluacja testów, informacje zwrotne i korekty doskonalące
  7. Wprowadzenie do retoryki konfliktu-erystyki.
  • lingwistyka w kontekście kierowania emocjami i retoryka dominacji,
  • implikacja technik retorycznych w dialogu zawodowym (ćwiczenia),
  • implikacja technik retorycznych w roli ekspozycji publicznej-syntezy błędów.
  8. Trening snajperski.
  • ćwiczenia oddechowe w konwencji szkolenia strzelców wyborowych,
  • symulacja pozycji snajperskiej i koordynacji motorycznej,
  • trening snajperski w plenerze.
  9. Trening podejmowania decyzji krytycznych 
  •  interdyscyplinarna analiza decyzji ekstremalnych (presja emocji i czasu),
  • syndrom grupowego decydowania i etyka alarmów (whistleblowing),
  • symulacje podejmowania decyzji obciążonych rangą czasu, etyki i emocji.
  Dodatkowo:
  MODUŁ ANTRAKTOWY
  - uzupełniający w formie krótkich, syntetycznych przerywników.
  TERAPIA NOOTROPOWA dla pracowników umysłowych - doskonalenie umysłu w/g nurtów medycyny XXI wieku.

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |