Skuteczny Kierownik - Kierowanie Zespołem Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Grupa Doradcza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczny Kierownik - Kierowanie Zespołem Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem zajęć jest trening umiejętności samodzielnej organizacji pracy kierowniczej, trening umiejętności skutecznego delegowania zadań podwładnym, trening umiejętności zarządzania czasem, trening umiejętności planowania oraz trening umiejętności kierowania zespołem pracowników .
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz kierowników grup zadaniowych i projektowych .
 • Szczegółowe informacje
  KORZYŚCI
  • Wysoka jakość
   zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
  • Praktyczna forma
   szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
  • Wzajemna wymiana doświadczeń
   pomiędzy uczestnikami szkolenia, co pozwoli na weryfikację i doskonalenie umiejętności
  • Konsultacje z trenerem
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  PROGRAM RAMOWY
  1. ORGANIZACJA PRACY KIEROWNICZEJ
   • Pojęcie zarządzania, funkcje zarządzania, istota pracy kierowniczej,
   • Zarządzanie czasem,
   • Podstawowe zagadnienia organizowania pracy własnej,
   • Ustalenie celów i zadań, planowanie, budowanie planu i harmonogramu,
   • Delegowanie, zasady skutecznej delegacji,
   • Przeszkody w delegowaniu i przezwyciężanie ich,
   • Ocena efektywności firmy i identyfikacja obszarów dysfunkcjonalnych
  2. KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
   • Umiejętności kierownicze wg Katz'a,
   • Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w zespole,
   • Rozwiązywanie konfliktów,
   • Wywieranie wpływu i kierowanie grupą,
   • Umiejętność oceny procesów zachodzących w grupie,
   • Umiejętność uczenia innych,
  3. MOTYWOWANIE, DYSCYPLINOWANIE i OCENA PRACOWNIKÓW
   • Efektywność systemu motywacyjnego,
   • Motywujące zachowanie się kierownika,
   • Trudne rozmowy - jak rozmawiać aby zmienić i motywować?
   • Ocena pracowników,
   • Modyfikacja niepożądanych zachowań,

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |