Budowanie i Zarządzanie Zespołem - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PM Group

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Budowanie i Zarządzanie Zespołem - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej
  • Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu
  • Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu
  • Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań
  • Kształcenie poczucia wspólnoty interesów
  • Budowanie motywacji do pracy w zespole
  • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej
  • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Mechanizmy tworzące grupę – 1 dzień
  • Dynamika grupy
  • Radość pracy zespołowej
  • Zajęcia warsztatowe połączone z autoanalizą 
  Cel: Rozpoznanie mechanizmów rządzących zachowaniami grupy 
   
  2. Etapy tworzenia zespołu – 1 dzień
  • Od zbioru jednostek do zespołu 
  • Wspólna wizja i jasne cele
  • Role grupowe w Twoim zespole - rozpoznanie, jaką rolę Ty odgrywasz w zespole
  • Rodzaje zachowań w zespole
  • Budowanie relacji w zespole
  Cel: Zidentyfikowanie aktualnej pozycji zespołu na modelu cyklu rozwoju zespołu. Analiza SWOT zajmowanej pozycji. Budowanie dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe 
   
  3. Zespół z sukcesem  - 2 dzień
  • Charakterystyka zespołu sukcesu
  • Ocena kondycji własnego zespołu:
  1. Analiza własnego zespołu
  2. Badanie spójności grupy
  3. Wydajność zespołu
  Cel: Poznanie możliwych składowych sukcesu zespołu oraz ujednolicenie oceny kondycji własnego zespołu, w ważnych dla członków zespołu wymiarach
   
  4. Skuteczne zarządzanie i doskonalenie przywództwa w organizacji – 2 dzień 
  • pojecie zarządzania, funkcje zarządzania, istota pracy kierowniczej, podstawowe zadania menedżerskie 
  • umiejętności i role  kierownicze, style kierowania i skuteczne przywództwo
  • osobowościowe i organizacyjne uwarunkowania skuteczności kierowania  
  • metody diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich
  • zarządzanie a przywództwo, przywództwo wizjonerskie
  • cechy i budowanie efektywnych zespołów, kształtowanie konstruktywnej współpracy w organizacji  
  • proces kadrowy w organizacji (dobór, szkolenie, motywowanie i ocena pracowników) 
  • motywacyjna funkcja przywództwa organizacyjnego 
   
  5. Efektywny system motywacyjny w zespole – 3 dzień
  • uwarunkowania poziomu motywacji członka zespołu
  • składniki systemu motywacyjnego 
  • motywowanie finansowe i pozafinansowe
  • indywidualizacja systemu motywacyjnego -podstawowe  potrzeby  ludzkie i ich rozpoznawanie
  • identyfikacja  struktury  potrzeb i dobór bodźców motywacyjnych do zidentyfikowanych potrzeb 
  • funkcje wynagradzania, składniki systemu wynagradzania i ich rola
  • motywacyjna  funkcja  wynagrodzenia, efektywny system wynagradzania  w organizacji 
  • pozafinansowe bodźce motywacyjne i możliwości ich praktycznego wykorzystania
  • motywowanie jako kompetencja społeczna kierownika, motywujące zachowanie  się  kierownika   
  • wytyczne  skutecznej  motywacji, uwarunkowania efektywności systemu motywacyjnego w organizacji 
  • budowanie identyfikacji pracownika z zespołem i organizacją
  • znaczenie kultury w kształtowaniu postaw pracowników 
  • motywowanie a dyscyplinowanie

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |