Towaroznawstwo - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Towaroznawstwo - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Towaroznawstwo to nauka interdyscyplinarna łącząca ze sobą elementy wiedzy ekonomicznej, technicznej i przyrodniczej. Taka wiedza ukierunkowana na doskonalenie jakości wszelkiego rodzaju procesów i produktów w firmach, pozwala tym ostatnim osiągać przewagę konkurencyjną tak ważną w gospodarce rynkowej. Dlatego też towaroznawcy są we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach postrzegani jako cenni fachowcy.

  Studia na kierunku towaroznawstwo przygotowywać będą specjalistów w zakresie:
  • zarządzania jakością produktów i usług,
  • organizacji przedsięwzięć handlowych,
  • kształtowania, ochrony i oceny jakości procesów i produktów spożywczych i przemysłowych (wyrobów skórzanych, odzieżowych i kosmetycznych),
  • jakościowej kontroli towarów,
  • rzeczoznawstwa,
  • marketingu,
  • biznesu,
  • towaroznawstwa celnego,
  • logistyki w sferze produkcji i obrotu towarowego,
  • technik informatycznych,
  • zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy.
  Studenci towaroznawstwa zapoznani zostaną z różnego typu rozwiązaniami certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi zawartymi w normach ISO 9000, ISO 14000 czy HACCP. Już w trakcie studiów mogą uzyskać cenione przez producentów certyfikaty: Asystenta systemu zarządzania jakością i Pełnomocnika systemu zarządzania jakością, które przyznawane są przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (stosowne porozumienie zostało zawarte pomiędzy WE Politechniki Radomskiej a PCBiC). Dodatkowo studenci tego kierunku odbędą praktyki zawodowe w laboratoriach wydziałów: Ekonomicznego oraz Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, jak również w wiodących w Polsce przedsiębiorstwach, z którymi Politechnika Radomska prowadzi współpracę. Studia odbywają się na Wydziale Ekonomicznym, a absolwent tego wydziału otrzymywać będzie dyplom mgr inż. ekonomii w zakresie towaroznawstwa (inż. –po pierwszym stopniu, mgr – po drugim).

  Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną do pracy między innymi w firmach: projektowych, produkcyjnych i handlowych jako inżynierowie i menadżerowie jakości, organizacjach certyfikujących procesy i produkty, firmach eksperckich, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  Absolwenci przygotowani zostaną również do prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej w zakresie posiadanych umiejętności.

Inne informacje związane z zarządzanie jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |