Home > Podyplomowe > Zarządzanie Jakością > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Jakością - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Jakością - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Jakością - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cel studiów: Wykształcenie ekspertów jakości, przygotowanych do efektywnego zarządzania organizacją na rynku europejskim w oparciu o międzynarodowe standardy ISO, potwierdzone dyplomem UW oraz certyfikatem Ceyta nadającym tytuł Eksperta Jakości. W procesie kształcenia duży nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe, obejmujące: procedury i dokumentację SZJ, opracowanie księgi jakości, audit SZJ, metody doskonalenia SZJ, aplikacja EFQM.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studiów: § kadra zarządzająca, pełnomocnicy ds. jakości, auditorzy wewnętrzni i specjaliści realizujący zadania w zakresie jakości w jednostkach sektora finansów publicznych § absolwenci studiów wyższych zainteresowani zdobyciem specjalistycznych kwalifikacji przydatnych w realizacji zadań z zakresu jakości w administracji publicznej. Warunki przyjęcia: § Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich § Wypełniony formularz podania dostępny na stronie internetowej: www.ceyta.pl lub www.uczelniawarszawska.pl § 2 podpisane fotografie formatu legitymacyjnego § Dowód osobisty do przedłożenia oraz jego kserokopia § Dowód wpłaty wpisowego i czesnego za I semestr
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Zarządzanie Jakością


  Program studiów:
  § Historia zarządzania jakością
  § TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
  § Międzynarodowe normy ISO
  § Informatyka w zarządzaniu jakością
  § Zarządzanie projektami
  § ZZL w zarządzaniu jakością
  § Komunikacja w zarządzaniu jakością
  § Praca zespołowa – koła jakości
  § Dokumentacja systemu zarządzania jakością
  § Procedury systemu zarządzania jakością
  § Polityka jakości
  § Księga jakości
  § Audit systemu zarządzania jakością
  § Doskonalenie systemu zarządzania jakością
  § Powszechny model oceny CAF
  § Międzynarodowy model EFQM

  § Seminarium dyplomowe

  Wykładowcy:
  Kadra akademicka, eksperci, konsultanci, certyfikowani auditorzy jakości posiadający profesjonalne doświadczenie w nowoczesnym zarządzaniu jednostkami sektora publicznego, bankami i instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami działającymi na rynku europejskim


Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |