Techniki Wywierania Wpływu i Obrony Przed Presją i Manipulacją - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Techniki Wywierania Wpływu i Obrony Przed Presją i Manipulacją - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * lepsze poznanie własnych zasobów oraz nabycie umiejętności określenia własnej pozycji i preferencji stylu działania względem innych.
  * umiejętność dopasowania zachowania do różnych sytuacji i osób.
  * poznanie zasad efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych i prywatnych.
  * podniesienie umiejętności perswazji oraz obrony przed presją i manipulacją ze strony innych, kształtowanie pozytywnej postawy w celu wzmacniania wizerunku własnego i firmy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.
 • Szczegółowe informacje
  Oczekiwane rezultaty:
  • usprawnienie komunikacji interpersonalnej,
  • lepsza współpraca przy wykorzystaniu specyficznych cech indywidualnych,
  • poznanie czynników wzmacniających komunikację i efektywność pracy zarówno w zespole jak i poza nim,
  • wzrost zaangażowania i motywacji do wykonywanej pracy,
  • poznanie własnych zasobów i stref rozwoju oraz nauka ich lepszego rozpoznawania i wykorzystywania,
  • trening umiejętności i postawy asertywnej.
  Metoda szkolenia:
  Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, aktywizującą uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów, oraz dyskusji grupowych

  Użyte metody mają za zadanie pobudzić wyobraźnię uczestników, zainspirować do refleksji nad własnym działaniem i podejściem do problemów w trakcie warsztatu wykorzystuje się testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz gry decyzyjne i symulacje do wzmocnienia niektórych ćwiczeń.

  Program:
  1. Pozytywne nastawienie i otwartość i jego wpływ na proces komunikowania się, poziom współpracy
  w zespole.

  2. Moja osobowość - wsparcie czy zagrożenie w relacjach z innymi?

  3. Typologia osobowości - kim jesteśmy i dlaczego tak trudno nam się dogadać ze względu na sposób zachowania, podejmowania decyzji i działania.

  • jak rozpoznać różne typy osobowe,
  • jak dopasować się do każdego z nich w celu usprawnienia komunikacji,
  • jakim językiem z nimi rozmawiać i jakich używać argumentów,
  • co ich drażni i jak reagować w trudnych sytuacjach,
  • autoanaliza uczestników i osób współpracujących.

  4. Werbalne techniki aktywnego słuchania wpływające na skuteczność komunikowania się - jak wykorzystać moje mocne strony jako nadawcy i odbiorcy informacji.
  • świadome zastosowanie różnego rodzaju zwrotów (np. dowartościowania) do tworzenia pozytywnej relacji.
  • kanały przekazywania informacji - preferowane systemy modalności sensorycznej - ćwiczenie umiejętności dopasowywania przekazu do preferencji różnych rozmówców,
  • tworzenie komunikatów dla lewej i prawej półkuli mózgowej i umiejętność rozpoznawania niespójności,
  • czy potrafię skutecznie słuchać innych ludzi? Nadinterpretacje, przekłamania i mechanizm powstawania plotki,
  • bariery w komunikacji, przyczyny powstawania i metody przeciwdziałania,
  • werbalne narzędzia do wzmacniania przekazu i wywierania wpływu na słuchaczy.
  • figury retoryczne, czyli dlaczego niektóre ,,kazania'' są tak skuteczne?
  • meta programy każdego z Nas, czyli jak rozpoznać sposób sortowania informacji u słuchacza i dopasować odpowiednio do tego komunikat 
  • presupozycje, jako wyrafinowana forma do przeniesienia uwagi z podejmowania decyzji na działanie.
  5. Komunikacja pozawerbalna i jej znaczenie dla skuteczności przekazu bezpośredniego.
  • interpretacja zachowań, (ważne elementy mowy ciała wpływające na naszą wiarygodność i wizerunek), 
  • gesty, postawy, mimika i inne zachowania będące utrudnieniem w porozumiewaniu się z innymi,
  • efekt pierwszego wrażenia ,,robi się tylko raz'' - jak wykorzystać go do budowania dobrej atmosfery rozmowy (także telefonicznej), 
  • emocje i ich wpływ na proces komunikacji - nastawienie na cel a obrona własnego stanowiska,
  • zastosowanie technik asertywnych i formuły komunikatu ,,Ja'' w sytuacjach trudnych.

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |