Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w świetle MSR 7 i KSR 1 - Warszawa - Mazowieckie

Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w świetle MSR 7 i KSR 1 - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w świetle MSR 7 i KSR 1 - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zaprezentowanie metodologii i technik sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7. Poszczególne zagadnienia merytoryczne zostaną zilustrowane przykładami liczbowymi. Zestawienia techniczne zostaną zaprezentowane na rozbudowanym przykładzie liczbowym.
 • Szczegółowe informacje

  Dzień 1
  1. Wprowadzenie.
  2. Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych krajowych i międzynarodowych prawa bilansowego.
  3. Struktura KSR nr 1 – identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych.
  4. Analiza podstawowych problemów:
  a) środki pieniężne w bilansie i w „cash flow”,
  b) struktura i metodologia sporządzania sprawozdania,
  c) informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych.
  5. Zawartość merytoryczna pozycji – według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych:
  a) różnice kursowe,
  b) odsetki i dywidendy,
  c) kredyty w rachunku bieżącym,
  d) aktualizacja wartości,
  e) darowizny i dotacje,
  f) leasing finansowy,
  g) wkłady niepieniężne, koszty emisji itp.
  6. Cash Flow według MSR na polskiej giełdzie – doświadczenia i refleksje.

  Dzień 2
  1. Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
  2. Rozbudowany przykład liczbowy:
  a) analiza poszczególnych pozycji sprawozdania,
  b) zastosowanie zestawień technicznych,
  c) powiązania między poszczególnymi zestawieniami pomocniczymi oraz uzgadnianie ich poprawności,
  d) ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej,
  e) ustalanie i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej,
  f) eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków,
  g) zestawienia pomocnicze jako podstawowe materiały do badania „cash flow”
  3. Zakończenie – uwagi dotyczące analityki kont księgowych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |