Home > Studia I Stopnia > Rolnictwo > Dzienne > Bydgoszcz > Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Dzienne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Praktyki
  Jak długo będziesz studiować - kierunek technika rolnicza i leśna realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych i 4-letnich niestacjonarnych studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy uczelni rolniczych) lub MOSTECH (dotyczy politechnik) lub za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.
 • Szczegółowe informacje
  Czego możesz się nauczyć - będziesz przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Zdobędziesz umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. W szczególności ukończenie techniki rolniczej i leśnej pozwoli Ci na rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki i analizy wytrzymałościowej, projektowanie i wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych części maszyn, stosowanie materiałów w technice rolniczej i leśnej, eksploatację urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów automatyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym, modelowanie matematyczne wymiany ciepła i masy w procesach technologicznych, bilansowanie źródeł energii, racjonalizację użytkowania energii, zrozumienie uwarunkowań i zasad produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej oraz przetwarzania i uszlachetniania produktów rolniczych, na poznanie budowy, zasad działania i pojazdów w celu ich racjonalnego stosowania w rolnictwie i leśnictwie, na projektowanie oraz ocenę ekonomiczną procesów produkcyjnych w rolnictwie i w usługach, zarządzanie i sporządzanie analiz logistycznych procesów produkcyjnych, stosowanie zasad rachunkowości i kalkulacji, a także prognozowanie kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu techniki rolniczej i leśnej.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. Po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

  Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - Wydział Inżynierii Mechanicznej, którego siedziba znajduje się w Fordonie, przy Al. prof. S. Kaliskiego prowadzi kierunek technika rolnicza i leśna  od roku akademickiego 2005/2006.

  Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną etc. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych (kierunkowych) dla kierunku technika rolnicza i leśna wchodzą zagadnienia związane z konstrukcją maszyn, nauką o materiałach, elektrotechniką i elektroniką, automatyką, techniką cieplną i gospodarką energetyczną, podstawami produkcji rolnej i leśnej oraz technologii żywności, pojazdami rolniczymi i leśnymi, maszynoznawstwem rolniczym, leśnym i dotyczącym przetwórstwa, eksploatacją maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, organizacją produkcji rolniczej i usług, zarządzaniem i logistyką w przedsiębiorstwie, a także rachunkiem kosztów dla inżynierów.

  Specjalności, specjalności, specjalności - szukasz czegoś więcej? - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będziesz mógł skupić się na jednej z 2 specjalności: inżynieria procesów rolno-spożywczych lub maszyny do kształtowania i ochrony krajobrazu .

  Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

  Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 4 tygodnie.

  Prorektor czuwa! - kierunek technika rolnicza i leśna  uzyskała akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia wszelkie warunki wysokiej jakości kształcenia.

Inne informacje związane z Rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |