Home > Kursy i Szkolenia > Bhp > e-learning > System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. OHSAS 18001:2007 - e-learning

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. OHSAS 18001:2007 - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia SN

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. OHSAS 18001:2007 - Online

 • Cele
  Organizacje postanowiły włączyć w swoją strukturę biznesową systemy, które gwarantowałyby odpowiedni sposób postępowania w różnych obszarach, a szczególnie tych związanych z jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy. Poza tym, przepisy nakładają na organizacje obowiązek włączenia Prewencji Ryzyka w Pracy do ogólnego systemu zarządzania firmą, a norma OHSAS 18001 to najczęściej używany i najbardziej efektywny instrument, pozwalający na spełnienie tych wymogów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta skierowana jest do specjalistów i studentów, którzy wykazują zainteresowanie zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu systemów zarządzania
  Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz zapoznaniem się z najczęściej stosowanymi, międzynarodowymi wymogami dla wdrożenia wspomnianych systemów.
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat: Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. OHSAS 18001:2007
 • Szczegółowe informacje
   Od lipca wszystkie szkolenie Akademii SN są dofinansowane ze środków EFS w
   50% (dla firm i klientów indywidualnych). Wszystkie Certyfikacje
   Eksperckie są dofinansowane w 70%.

  Do dyspozycji naszych Klientów i Uczestników szkoleń, SN stworzyło Internetową Platformę Szkoleniową (IPS), dzięki której mogą oni brać czyny udział w interaktywnych kursach, dających możliwość nieograniczonego uczestnictwa i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

  Tematyka zajęć:


  Wstęp do OHSAS 18001:2007
  Przedmiot normy OHSAS 18001:2001 i obszar stosowania

  Wyjaśnienie pojęć
  Podstawowe pojęcia normy
  Definicje

  Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wymogi Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Treść i przekaz polityki

  Planowanie
  Zagrożenia w pracy, wymogi i cele
  Identyfikacja i ocena zagrożeń w pracy
  Wymogi prawne i inne wymogi
  Cele, zadania i programy

  Wdrożenie y funkcjonowanie
  Definicja struktury i procedury działania
  Struktura i obowiązki
  Szkolenie i świadomość
  Komunikacja i konsultacja
  Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz jego kontrola
  Kontrola operacyjna
  Typy kontroli operacyjnej
  Plany postępowania w sytuacjach kryzysowych i zdolność reakcji  

  Sprawdzenie i działanie korygujące
  Zapewnienie kontroli i korekty
  Monitorowanie i pomiary
  Ocena zgodności z wymogami prawnymi
  Brak zgodności, działanie korygujące i zapobiegawcze. Wypadki i incydenty.
  Kontrola rejestrów
  Audyty wewnętrzne

  Obowiązki kierownictwa
  Analiza danych
  Przegląd systemu przez kierownictwo

  • GODZINY    50
  • GRANT UE 50%
  • Cena regularna 990,00 zł
  • Cena po dofinansowaniu 495,00 zł

Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |