Home > Podyplomowe > Zarządzanie Jakością > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zaządzanie Jakością - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zaządzanie Jakością - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zaządzanie Jakością - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom obszernej wiedzy związanej z metodyką opracowania, wdrażania, doskonalenia systemów: zarządzania jakością ISO serii 9000, środowiskiem ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy PN N 18001, bezpieczeństwem informacji PN-I-07799-2:2005 (ISO 27001), audytowaniem ww. systemów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie m.in. przedstawiciela kierownictwa(pełnomocnika) oraz audytora wewnętrznego. Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standard w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia kierowane są do szerokiego grona osób, posiadających wykształcenie zarówno licencjackie, magisterskie, jak i inżynierskie. Studia są przeznaczone dla osób, które chciałyby zajmować się systemami zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Program Podyplomowych Studiów Zarządzania Jakością


  1. Podstawy zarządzania jakością  (6 godz.)
  Pojęcia i definicje
  •Zarządzanie jakością
  •Co to jest System Zarządzania Jakością

  2. Normy ISO serii 9000 oraz normy je wspomagające (punkt 2 oraz 3 łącznie 50 godz.)
  •Powstanie serii norm
  •Zarys historyczny powstawania norm
  •Co to są normy rodziny ISO 9000 oraz normy wspomagające
  •Budowa norm rodziny ISO 9000
  •Wymagania normatywne normy ISO 9001
  •Podejście procesowe

  3. Zarządzanie projektem w kontekście ISO 9001
  •Podstawy zarządzania projektami
  •Podział projektu na zadania
  •Zmiany w projekcie
  •Monitor
   Problemy związane z wdrażaniem SZJ – jak ich uniknąć ?
  •Rola i zadania Pełnomocnika we wdrażaniu SZJ

  4. Auditowanie i certyfikacja (24 godz.)
  •Audit jakości – metodą weryfikacji systemu jakości wg normy PN EN ISO 19011:2003
  •Wymagania stawiane auditorom systemów zarządzania jakością.
  •Technika prowadzenia wywiadów auditowych.

  5.Narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością  (16 godz.)
  •Narzędzia standardowe: schemat blokowy
  •Wykres przyczynowo-skutkowy
  •Karty kontrolne, histogram
  •Wykres rozrzutu
  •Porównanie parami
  •Wykres Pareto
  •Analiza pola sił diagram alternatyw
  •Nowe metody zarządzania: wykres współzależności, diagram powiązań, wykres drzewa, wykres macierzowy, wykres portfolio, plan eliminacji problemu, plan sieciowy

  6. FMEA i QFD (20 godz.)
  •Wprowadzenie do FMEA i QFD
  •FMEA: systematyczne odkrywanie wad
  •Cel, korzyści, obszary zastosowań
  •Przebieg FMEA
  •Metoda QFD w służbie klienta

  7. Metody statystyczne  (16 godz.)
  •Statystyka w przedsiębiorstwie - pojęcia statystyczne
  •Wyrywkowa kontrola odbiorcza
  •Parametry statystyczne
  •Parametry położenia
  •Rozkład normalny
  •Oddziaływanie przypadkowe i systematyczne
  •Statystyczna kontrola procesu (spc)
  •Karty sterowania jakością

  8. System Zarządzania Środowiskowego (16 godz.)
  •Wymagania normy PN ISO 14001
  •Polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska
  •Aspekty środowiskowe, metody oceny - przykłady i ćwiczenia

  9. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena pracy  (18 godz.)
  •Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  •Standardy zarządzania BiHP (PN-N-18001, OHSAS 18001, ISRS)
  •Metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego
  •Monitoring i pomiary skuteczności zarządzania - przykłady

  10. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  (20 godz.)
  •Ogólne informacje na temat normy - czym jest bezpieczeństwo informacji
  •Najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji
  •Wymagania normy
  •Identyfikacja i ocena ryzyka
  •Wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji

  11.Auditor wewnętrzny systemu ISO/TS 16949 (wymagania wobec systemu jakości w przemyśle motoryzacyjnym) (16 godz.)
  12. Podsumowanie wszystkich modułów (2 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Jakością

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |