Home > Podyplomowe > Ekonomia Gospodarstwa Domowego > Zaoczne > Warszawa > STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE - Warszawa - Mazowieckie

STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  I. Rolnictwo jako czynnik kształtujący środowisko przyrodnicze:
  - Produkcja rolnicza w Polsce i jej wpływ na środowisko
  - Pozaprodukcyjne funkcje obszarów rolniczych: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

  II. Ocena i ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce:
  - Charakterystyka zasobów przyrodniczych Polski: fauna i flora krajobrazu rolniczego Polski
  - Wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko przyrodnicze
  - Ochrona przyrody: prawodawstwo krajowe i międzynarodowe
  - Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

  III. Instrumenty prawne i ekonomiczne związane z rolnictwem i służące ochronie środowiska:
  - Wspólna Polityka Rolna
  - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce 2004-2006,
  - Programy rolnośrodowiskowe
  - Nowy okres programowania 2007-2013

  Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Klimaszewski

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 30

Inne informacje związane z Ekonomia Gospodarstwa Domowego

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |