Studia Podyplomowe-Nowoczesny Marketing - Wrocław - Dolnośląskie - WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - I2654

Home>Podyplomowe>Marketing>Zaoczne>Wrocław>Studia Podyplomowe-Nowoczesny Marketing - Wrocław - Dolnośląskie
 
Studia Podyplomowe-Nowoczesny Marketing - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia Podyplomowe-Nowoczesny Marketing - Wrocław - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe-Nowoczesny Marketing - Wrocław - Dolnośląskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań z dziedziny marketingu, która może być wykorzystywana do budowania przewagi konkurencyjnej oraz komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które odpowiedzialne są za promocję firm i instytucji, kształtowanie ich wizerunku oraz prowadzanie strategii sprzedażowych i promocyjnych.
Profil słuchacza / Wymogi:
Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
Szczegółowe informacje:
Studia Podyplomowe Nowoczesnego Marketingu

1.Kreacja marki i wizerunku firm  (8 godz.)

•Definiowanie pożądanego wizerunku oraz marki
•Systemy Identyfikacji Wizualnej (SIW)
•Zarządzanie marką

2. Użyteczność serwisów www  (8 godz.)
•Korzyści z użyteczności serwisu
•Analiza użyteczności
•Projektowanie rozwiązań przyjaznych użytkownikom


3. E-marketing (8 godz.)
•Narzędzia e-marketingu
•Reklama w internecie
•Analizy w Internecie
•PR w internecie

 4. Sklep internetowy (8 godz.)
•Definiowanie grup odbiorców
 Zarządzanie ofertą w sklepie internetowym
•Komunikacja z klientami w sklepie internetowym
•Promocja sklepu internetowego

5. Zarządzanie polityką cenową (8 godz.)
•Analiza obecnej polityki cenowej
•Benchmarking przy projektowaniu polityki cenowej
•Rabaty oraz opusty w polityce cenowej

6. Zarządzanie produktem (16 godz.)

•Analiza portfela produktów
•Analiza cech i korzyści produktów
•Strategie zarządzania produktem

7.  PR; komunikacja z otoczeniem (12 godz.)

•istota i cele public relation
•PR a komunikacja społeczna
•miejsce public relations w systemie komunikacji firmy z otoczeniem
•narzędzia PR (imprezy firmowe, wydawnictwa firmowe, wystawy, targi, imprezy specjalne)
•rynek agencji PR

 8. Organizacja i prezentacja na stoiskach targowych (8 godz.)
•Marketing wystawienniczy
•Przygotowanie i organizacja stoiska targowego
•Przygotowanie oferty na stoisko targowe
•Prowadzenie prezentacji firmy i produktu na stoiskach targowych

9. Przygotowanie zawartości katalogu firmowego (8 godz.)

•Definiowanie grup docelowych katalogu
•Analiza sposobu i miejsca wykorzystania katalogu
•Projektowanie struktury katalogu
•Definiowanie zawartości katalogu
•Kreacja w projektowaniu katalogu

10. Zarządzanie serwisem www  (8 godz.)
•Zwiększanie dynamiki serwisu www
•Zarządzanie aktualnościami
•Zarządzanie ofertą produktową

11.Podstawy marketingu (16 godz.)

•procedura zarządzania marketingowego
•plan marketingowy
•marketing mix
•benchmarketing w zarządzaniu

12.Zarządzanie projektami  (8 godz.)
•Wdrażanie metodologii zarządzania projektami w firmie
•Planowanie i realizacja projektu
•Wykorzystanie narzędzi IT do zarządzania projektami


13.Analizy marketingowe (8 godz.)
•Obszary analizy strategicznej
•Przekształcanie analizy sytuacji na decyzje strategiczne
•Produktywność instrumentów marketingowych
•Kontrola wyników sprzedaży

14.Badania marketingowe (8 godz.)
•Organizacja systemu badań marketingowych
•Narzędzia badań marketingowych
•Podejmowanie decyzji na podstawie badań marketingowych

15.Strategiczne zarządzanie marketingowe – 8 godz.
•Cele strategiczne i taktyczno-operacyjne w marketingu
•Metody analiz marketingowych (SWOT, TOWS, 5 sił Portera, )

16.Wystąpienia publiczne  (16 godz.)

•Analiza grupy odbiorców
•Struktura wystąpienia publicznego
•Komunikatywność w wystąpieniach publicznych
•Odpowiadanie na pytania
•Prowadzenie wystąpienia publicznego z wykorzystanie PP

17.Gra menedżerska Promar (20 godz.)
 
18.Zarządzanie dystrybucją (8 godz.)
•Planowanie sieci dystrybucji
•Tworzenie sieci dystrybucji
•Zarządzanie siecią dystrybucji

19.Wybór i współpraca z agencją reklamową (8 godz.)
•Rodzaje agencji reklamowych
•Kryteria wyboru agencji reklamowych
•Współpraca przy tworzeniu projektów


Inne informacje związane z Podyplomowe i Marketing: