Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Szczecin > Studia Podyplomowe-Badania Społeczna w Praktyce - Szczecin - Zachodniopomorskie

Studia Podyplomowe-Badania Społeczna w Praktyce - Zaoczne

 • Centrum:
 • Typ:
 • Miejsce:
 • rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami MENiS ze wskazaniem kierunku studiów. Absolwenci otrzymują również Suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim), oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, UNESCO/CEPES oraz Radę Europy. Dzięki Suplementowi do dyplomu, wydawanemu w porozumieniu z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (pełniącym rolę The European National Information Centre on Academic Recognit
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Badania Społeczna w Praktyce - Zaoczne - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Celem Studium jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznego poruszania się w obszarze badań społecznych. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko zapoznania się z poszczególnymi etapami postępowania badawczego, ale przede wszystkim nabycia wiedzy użytecznej bo przekładającej się na wymiar zastosowania praktycznego w tym również przeprowadzania analizy statystycznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami studiów podyplomowych na kierunku „Badania społeczne w praktyce” są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane problematyką badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w agencjach badawczych lub realizując na zlecenie badania społeczne.
 • Szczegółowe informacje
  Badania społeczne są elementem demokracji i współczesnej kultury. Dostarczając wiedzy o woli społeczeństwa i jego zachowaniu są podstawą swobodnie kształtującej się opinii publicznej. Coraz częściej po badania społeczne sięgają także instytucje komercyjne – przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, agencje marketingowe, itp. We współczesnym zarządzaniu organizacją coraz większą uwagę przywiązuje się do tzw. miękkich metod zarządzania, związanych z poznawaniem postaw pracowniczych czy konsumenckich. Bogatym źródłem wiedzy na temat postaw, potrzeb i oczekiwań pracowników, klientów i kooperantów są właśnie badania społeczna. Nie jest to praktyka powszechna na naszym rynku, stosuje ją dopiero zaledwie około 30 procent organizacji.

  Metodyka: Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie warsztatów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.


  Tematyka studiów

  BLOK WPROWADZAJĄCY
      
  Metodologia nauk społecznych
  Zarys metod i technik badań socjologicznych

  BLOK KOMPETENCJI METODOLOGICZNYCH
      
  Metody ilościowe w socjologii – zarys
  Metody jakościowe w socjologii – zarys
  Struktura procesu badawczego
  Problemy badawcze – warsztaty konstrukcyjne
  Konceptualizacja: wskaźniki i wymiary
  Operacjonalizacja – warsztaty praktyczne
  Budowa indeksu
  Konstruowanie skal
  Logika doboru próby
  Dobór próby – warsztaty rodzajowe
  Eksperyment – warsztaty interaktywne


  BLOK – KONSTRUOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH
      
  Karta obserwacji
  Dyspozycje do wywiadu
  Kwestionariusze, ankiety
  Socjogramy
  Wizualizacja i animalizację w praktyce
  Kodowanie – warsztaty praktyczne


  BLOK – ANALIZA DANYCH
      
  Analiza struktury
  Analiza dynamiki
  Wnioskowanie statystyczne
  Finansowanie badań społecznych ze środków unijnych
  Prawo a badania społeczne
  Seminarium dyplomowe


   

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |