Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Koszalin - Zachodniopomorskie - Bwsh socjoterapia - Bwsh socjoterapia koszalin - I946

Home>Podyplomowe>Socjologia>Zaoczne>Koszalin>Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Koszalin - Zachodniopomorskie
 
Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Koszalin - Zachodniopomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Bwsh socjoterapia
  • Bwsh socjoterapia koszalin
  • Koszalin studia podyplomowe przedsiębiorczość
  • Socjoterapia studia podyplomowe szczecin
  • Socjoterapia w koszalinie
  • Studia podyplomowe socjoterapia szczecin
Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Koszalin - Zachodniopomorskie Szczegóły
Cel:
Cele: Przygotowanie do diagnozowania niedostosowania społecznego oraz do prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami mającymi zaburzenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Zdobycie kwalifikacji do stosowania metod socjoterapeutycznych.
Praktyki:
TAK
Profil słuchacza / Wymogi:
Słuchacze: Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia posiadających kwalifikacje pedagogiczne. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
Szczegółowe informacje:
INFORMACJE O STUDIACH

Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Socjoterapia

- Trening umiejętności wychowawczych
- Trening interpersonalny
- Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjacji
- Mechanizmy uzależnień dzieci i młodzieży - profilaktyka
- Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej
- Zdrowie psychiczne a zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
- Główne kierunki współczesnej psychoterapii
- Metody socjoterapii z dzieckiem nadpobudliwym
- Psychopatologia i psychoterapia rodziny
- Seminarium dyplomowe
Inne informacje związane z Podyplomowe i Socjologia: